Tag: Twierdza Bar

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1768 roku miało miejsce oblężenie Baru

Oblężenie Baru – Konfederacja barska została zawiązana 29 lutego 1768 roku w miejscowości Bar. Występowała przeciwko ingerencji rosyjskiej w państwo polskie oraz przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. 19 czerwca została stoczona bitwa między wojskami konfederatów a siłami rosyjskimi i podległymi królowi. Na czele obrońców stał Kajetan Giżycki, Wojciech Baczewski i […]