Tag: twierdza szlisselburska

Artykuły historyczne Historia XIX wieku Slider

Sytuacja Polaków pod zaborem rosyjskim w I poł. XIX wieku w oczach W. Łukasińskiego

Śmieszny raj z w. księciem Konstantym i Nowosilcowem – te słowa idealnie odzwierciedlają sytuację Polaków pod zaborem rosyjskim w jego początkach. XIX wiek to trudny okres w dziejach narodu polskiego. Pełen słusznych, bądź nie, walk narodowowyzwoleńczych, narodzin świadomości narodowej i obywatelskiej; pełen zmagań o wolne jutro. Dzięki Pamiętnikowi Waleriana Łukasińskiego, dziś […]