Tag: Ugoda Perejasławska

Ugoda Perejasławska
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska

Ugoda Perejasławska została zawarta pomiędzy Radą Kozacką, a przedstawicielem cara rosyjskiego Aleksego I, Wasylem Buturlinem. Oddawała ona pod władzę cara znajdującą się w granicach Rzeczypospolitej Ukrainę. Hetman kozacki od tej pory znajdował się pod protekcją cara, wraz z Ukrainą. Zachowali oni prawo wybory hetmana kozackiego oraz car obiecał powiększenie rejestru kozackiego […]