Tag: Układ o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Kalendarium historyczne

6 lipca 1950 roku w Zgorzelcu podpisano układ pomiędzy Polską a NRD o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Układ o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej – Dokładna nazwa traktatu brzmi: „Układ między Rzeczypospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej”. Podczas podpisywania stronę polską reprezentowali J. Cyrankiewicz i S. Wierbłowski, natomiast stronę niemiecką – O. Grotewohl i G. Dertinger.Artykuł 1. układu […]