Tag: układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski
Kalendarium historyczne

17 lutego 1772 roku w Petersburgu został podpisany układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

Układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski – Układ przewidywał, iż Prusy otrzymają  Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 tys. km² oraz 600 tys. mieszkańców), a Rosja  Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i […]