Tag: Unia wileńsko-radomska

Unia wileńsko-radomska
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1401 roku zawarta została unia wileńsko-radomska

Unia wileńsko-radomska – Postanowienia unii mówiły, iż Witold otrzymuje dożywotnie rządy na Litwie jako wielki książę Litewski z zachowaniem władzy zwierzchniej dla Władysława Jagiełły. Witold również zobowiązał się wraz z bojarami litewskimi do przyłączenia ziem litewskich do Królestwa Polskiego. Bojarzy litewscy zastrzegli, że w przypadku bezpotomnej śmierci króla wspólnie z […]