Tag: upadek muru berlińskiego

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Upadek muru berlińskiego

Niemcy po II wojnie światowej zostały wskutek polityki mocarstw podzielone na dwa państwa. Zachodnia cześć była w strefie okupacyjnej aliantów, natomiast wschodnia część dostała się pod wpływy ZSRR. Berlin jako stolica III Rzeszy również ostatecznie został podzielony na strefy wpływów państw zwycięskich. Władze NRD nie mogąc sobie poradzić z falą emigracji […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Zjednoczenie Niemiec

Po zakończeniu II wojny światowej państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy okupacyjne – Francji, Wielkiej Brytanii, USA oraz ZSRR. 05W momencie, kiedy drogi ZSRR i państw zachodnich się rozeszły i rozpoczęła się zimna wojna, alianci postanowili swoje strefy okupacyjne połączyć w jeden byt państwowy zwany Republiką Federalną Niemiec. Związek […]