Tag: ustawa sejmu

Inne Wydarzenia

Znowelizowano ustawę dekomunizacyjną. Jakie zmiany?

14 grudnia minionego roku Sejm uchwalił nowelizację do tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Obecnie weszła ona w życie. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, zwana powszechnie ustawą dekomunizacyjną, […]