Tag: utworzono Księstwo Warszawskie

Konstytucja Księstwa Warszawskiego
Kalendarium historyczne

7 lipca 1807 roku na mocy traktatu z Tylży utworzono Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie)

Utworzono Księstwo Warszawskie – Obejmowało ono w momencie utworzenia 104 tys. km kwadratowych i posiadało około 2,6 mln obywateli. Władcą dziedzicznym został nowy sojusznik Napoleona, król Saksonii Fryderyk August I, co, jak na ironię, zgadzało się z Ustawą Rządową z 1791 r., która przewidywała objęcie tronu Polski przez Wettyna po […]