Tag: W zamachu zginął car Aleksander II

Aleksander II
Kalendarium historyczne

13 marca 1881 roku w zamachu zginął car Aleksander II

W zamachu zginął car Aleksander II – W XIX wieku Imperium Rosyjskie było targane wieloma problemami wewnętrznymi. Do głosu dochodziły różne ugrupowania, które zawiązując tajne spiski próbowały obalić istniejący porządek rzeczy. Gdy dotychczasowe działania nie przynosiły skutku, rewolucjoniści postanowili rozprawić się siłą z caratem, zgładzając cara. Prób zamachów na Aleksandra […]