Tag: Walezy

Henryk Walezjusz
Kalendarium historyczne

11 maja 1573 roku prymas polski Jakub Uchański, po dość zgodnym głosowaniu, nominował na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Henryka Walezjusza, zwanego w Polsce Walezym

Po zaprzysiężeniu przez przedstawicieli Henryka artykułów henrykowskich oraz pactów conventów marszałek wielki koronny Jan Firlej 16 maja ogłosił go monarchą. Tym samym zakończyła się pierwsza elekcja w Rzeczpospolitej.