Tag: walka o władzę w ZSRR

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Filary terroru. Budowa autorytetu władzy centralnej w stalinowskim ZSRR

Rządy Józefa Stalina uznano na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego za szkodliwe dla państwa radzieckiego, a w szczególności dla partii komunistycznej. W swoim tajnym referacie Nikita Chruszczow dowodził, że Stalin wprowadził w ZSRR rządy tyranii. Skupił w swym ręku nieograniczoną władzę i nie wahał się skazywać na śmierć nawet […]