Tag: warszawskie dzieci

Książki Recenzje

Warszawskie dzieci | Recenzja

Warszawskie dzieci  Jednym z największych wyróżnień dla nauczyciela, a także ukoronowaniem jego wysiłków pedagogicznych jest niewątpliwie wdzięczna pamięć wychowanków. Szczególnie jest to widoczne, jeśli oprócz swojego czasu i energii nauczyciel niejednokrotnie narażał dla swoich uczniów życie. Takiego poświęcenia od polskich pedagogów wymagały lata niemieckiej okupacji. Od 1939 do 1945 roku, […]