Tag: wielopolski

Aleksander Wielopolski
Kalendarium historyczne

30 grudnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski

Aleksander Wielopolski urodził się w 1803 roku. Odbył studia prawnicze w Warszawie, Paryżu i Getyndze. Odbył misję dyplomatyczną do Londynu w czasie powstania listopadowego. Pod wpływem okrucieństw w Galicji napisał „List szlachcica polskiego do ks. Metternicha”, w którym postulował oparcie Polski o Imperium Rosyjskie. W 1861 roku został dyrektorem Komisji […]