Tag: Władysław Krzyżanowski

Kalendarium historyczne

8 lipca 1824 roku urodził się Włodzimierz Krzyżanowski, który walczył w wojnie secesyjnej

Władysław Krzyżanowski urodził się 8 lipca 1824 roku w Rożnowie. W jego rodzinie znajdowali się członkowie wojsk napoleońskich oraz powstaniec listopadowy. Trafił do Poznania, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po udziale w antypruskim powstaniu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Za Atlantykiem zamieszkał w Wirginii i pracował przy budowie kolei na […]