Tag: Władysław Łukasiuk

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1949 roku we wsi Czaje-Wólka zginął kapitan Władysław Łukasiuk, ps. „Młot”

Władysław Łukasiuk – Urodzony w 1906 r., legendarny partyzant antykomunistycznego podziemia zbrojnego . Wraz raz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem „Wiktorem” stworzył oddział kadrowy. Oddział ten od lutego 1946 r., przeszedł pod rozkazy mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i otrzymał nazwę 6 Brygady Wileńskiej, której rejonem działania były północne tereny powiatu Sokołów […]