Tag: wojna freancusko-rosyjska 1812

Kalendarium historyczne

24 października 1812 roku miała miejsce bitwa pod Małojarosławcem

Tego dnia 1812 roku miała miejsce bitwa pod Małojarosławcem Bitwa pod Małojarosławcem to starcie w trakcie wojny francusko-rosyjskiej w 1812 roku. Napoleon po opuszczeniu Moskwy zamierzał skierować się do Księstw,a podążając trasą na Kaługę, prowadzącą przez niezłupioną jeszcze Ukrainę. Pod Małojarosławcem, w odległości 103 km na południowy zachód od Moskwy, […]