Tag: wyrok w sprawie Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego

Kalendarium historyczne

15 stycznia 1969 roku zapadł wyrok w sprawie Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, oskarżanych o „wywołanie niepokojów studenckich”

Zostali oni uznani za inspiratorów „wydarzeń marcowych” i skazani na 3,5 roku więzienia. Wyrok ten zapadł po dość ostrej i jadowitej kampanii medialnej. Dla PRL-owskich władz Kuroń i Modzelewski stali się synonimem „wrogów ludu”. (Na zdjęciu – drugi od lewej Karol Modzelewski, obok Jacek Kuroń. Fot. IPN)