Tag: XX wiek

Kalendarium historyczne

1 lipca 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski

Układ Warszawski był organizacją państw bloku wschodniego, w którym dominował Związek Radziecki. Powstał w reakcji na powstanie NATO i remilitaryzacji RFN. Miał jednoczyć państwa sprzymierzone z ZSRR (Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Albanię i NRD). Powstał 14 maja 1955 roku w Warszawie i miał obowiązywać przez 30 lat. W 1985 […]

Kalendarium historyczne

30 czerwca 1923 roku urodziła się Teresa Sułowska-Bojarska, uczestniczka powstania warszawskiego

Teresa Sułowska-Bojarska ps. „Klamerka” urodziła się 30 czerwca 1923 roku. Od 1941 roku angażowała się w konspirację w ramach Armii Krajowej. Pod pseudonimem „Dzidzia” była szyfrantką w I Oddziale Komendy Głównej AK. W powstaniu warszawskim pod pseudonimem „Klamerka” była łączniczką w Pułku „Baszta” na Mokotowie. Po zrywie wyszła z Warszawy […]

Kalendarium historyczne

29 czerwca 1898 urodził się Władysław Nowakowski ps. „Jeleń”, „Dziewulski”, „Żubr”

Władysław Nowakowski był członkiem POW w trakcie I wojny światowej, a podczas 20-lecia międzywojennego służył w Wojsku Polskim. W kampanii wrześniowej został ranny i dostał się do niewoli, z której zbiegł w 1941 roku. Po ucieczce z zaangażował się w działalność konspiracyjną, a od 1942 roku walczył w szeregach AK. […]

Kalendarium historyczne

29 czerwca 1941 roku zmarł Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski był polskim działaczem niepodległościowym, politykiem II RP, kompozytorem i pianistą. Urodził się w listopadzie 1860 roku w Kuryłówce. Kształcił się muzycznie od najmłodszych lat. Angażował się politycznie już od początku XX wieku. W 1908 roku na jego zlecenie rozpoczęły się prace nad pomnikiem bitwy pod Grunwaldem, który […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1906 roku urodził się kapitan Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski był kapitanem piechoty Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 1 kompanią ckm w I batalionie 71 pułku piechoty. Pułk zwyciężył m.in. w bitwie pod Jakacią Dworną, w której Polacy zdobyli dużą ilość niemieckiego sprzętu. 10 września Niemcy zajęli Zambrów. Kapitan Dąbrowski miał dowodzić swoją kompanią podczas natarcia na […]

Kalendarium historyczne

26 czerwca 1954 roku do sieci uruchomiono pierwszą cywilną elektrownię jądrową w Obninsku

Elektrownia jądrowa w Obninsku była pierwszą cywilną elektrownią jądrową na świecie. Budowę rozpoczęto w 1951 roku, a trzy lata później – 1 czerwca 1954 roku reaktor AM-1 osiągnął stan krytyczny. Podłączenie reaktora do sieci nastąpiło 26 czerwca 1954 roku. Jego chłodzenie odbywało się za pomocą wody, a jego moderatorem był […]