Tag: zaćmienie

Inne Wydarzenia

Najstarsza wzmianka o zaćmieniu Słońca w Biblii

W Starym Testamencie w Księdze Jozue najprawdopodobniej znajduje się najstarsze odniesienie się do zaćmienia Słońca zarejestrowanego przez ludzkość. Tekst ten znajduje się w dwunastym i trzynastym wersecie 10. rozdziału Księgi Jozuego. Werset ten brzmi: „W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: «Stań […]