Tag: Zbrodnie niemieckie w Polsce

Kalendarium historyczne

18 grudnia 1939 roku miała miejsce zbrodnia w Bochni

Tego dnia 939 roku miała miejsce zbrodnia w Bochni Zbrodnia w Bochni była jedną z pierwszych egzekucji masowych na ziemiach Polskich oraz Generalnym Gubernatorstwie podczas II wojny światowej. Wbrew prawu międzynarodowemu, zastosowano odpowiedzialność zbiorową. 52 mieszkańców miasta i okolic zostało rozstrzelanych przez Niemców, w odwecie za atak na miejscowy posterunek […]

Kalendarium historyczne

28 lipca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja Woli Justowskiej

Tego dnia 1943 roku miała miejsce pacyfikacja Woli Justowskiej przez Niemców Pacyfikacja Woli Justowskiej pod kryptonimem „Las Wolski” została przeprowadzona 28 lipca 1943 roku. W nocy z 28 na 29 lipca Niemcy pod dowództwem Juliana Schörnera otoczyli wieś. Następnie rozpoczęła się rewizja kolejnych domów. Mieszkańców wyprowadzano na pobliską łąkę. Tam […]

pacyfikacja wsi Wnory-Wandy
Kalendarium historyczne

21 lipca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Wnory-Wandy przez Niemców

Tego dnia 1943 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Wnory-Wandy przez Niemców Pacyfikacja wsi Wnory-Wandy miała miejsce 21 lipca 1943 roku. Niemcy dokonali tego w odwecie za zabicie niemieckiego komisarza rolnego z pobliskiej wsi – Kulesze Kościelne. W egzekucji zginęło ok. 30 osób. Większość mieszkańców uniknęła śmierci, ponieważ w strachu przed […]

Kalendarium historyczne

21 lipca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Radwanowice przez Niemców

Tego dnia 943 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Radwanowice przez Niemców Pacyfikacja wsi Radwanowice miała miejsce 21 lipca 1943 roku. Niemcy dokonali jej w odwecie za współpracę mieszkańców wsi z polskim ruchem oporu. W Radwanowicach działały oddziały konspiracyjne, aktywnie wspierane przez mieszkańców wsi. Z czasem rozpoczęły się aresztowania i przesłuchania […]

Kalendarium historyczne

15 lipca 1943 roku Niemcy dokonali egzekucji w lesie pilickim

Do zbrodni w lesie pilickim doszło 15 lipca 1943 roku. Niemcy zamordowali wówczas ok. 49 osób. Byli to mieszkańcy Bielska i okolic. Wśród pomordowanych znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnej inteligencji: urzędnicy, nauczyciele, lekarze, księża oraz dzieci. Las pilicki stał się miejscem kaźni dla większej ilości ofiar. Łącznie w latach 1941-1944 […]

Kalendarium historyczne

13 lipca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Sikory-Tomkowięta

Pacyfikacja wsi Sikory-Tomkowięta w 1943 roku W konsekwencji zabójstwa dwóch Niemców oraz za niewypełnianie obowiązkowych kontyngentów przez Polaków, miała miejsce pacyfikacja wsi Sikory-Tomkowięta. Doszło do niej 13 lipca 1943 roku w nocy. Żołnierze SS i żandarmerii otoczyli wieś. Większość jej mieszkańców została zatrzymana i uwięziona w jednym domu. Następnie Niemcy […]

Kalendarium historyczne

7 lipca 1942 roku Niemcy rozstrzelali 1250 Żydów

Ofiarami byli Żydzi, którzy przed wojną zamieszkiwali okolice Nowogrodu Żmigrodzkiego. Po jej wybuchu, Niemcy rozpoczęli gromadzenie ludności żydowskiej w gettach, a jedno istniało właśnie w Nowogrodzie Żmigrodzkim. Na początku lipca 1942 roku Niemcy prowadzili likwidację getta. Osoby w nim przebywające były pod pozorem przesiedlania wywożone na Przełęcz Hałbowską. Tam przeprowadzona […]