Tag: Znak Literanova

Chińczycy trzymają nas mocno
Książki Recenzje

Chińczycy trzymają nas mocno | Recenzja

S. Czubkowska, Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę Początki czasów pandemii sięgają w Chinach. Stworzyły one jako państwo wizerunek producenta maseczek i szczepionek, który pomaga innym krajom. Przez nową sytuację i politykę dobroczynności Chińczycy zyskali sojuszników na Bałkanach, inwestując także w […]

Książki Recenzje

Bogini ꘡ Recenzja

A. Summers, Bogini. Tajemnice życia i śmierci Marilyn Monroe Uwięziona Są książki, które zmieniają nasz światopogląd tak diametralnie, że człowiek czuje się wręcz wyrwany ze swego bezpiecznego środowiska. Są tacy ludzie, o których mówi się jeszcze długo potem, gdy ich czas na tym padole przeminął. Jedną z takich postaci jest […]