Tag: Związek Walki Młodych

Armia Ludowa
Kalendarium historyczne

1 stycznia 1944 roku powstała Armia Ludowa

Tego dnia 1944 roku na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej powstała Armia Ludowa, której trzonem była Gwardia Ludowa i Związek Walki Młodych Armia Ludowa powstała 1 stycznia 1944 roku. Pierwszym dowódcą Armii Ludowej został gen. bryg. Michał Rola-Żymierski. Była to najważniejsza formacja komunistyczna działająca  w części Polski okupowanej przez Niemców, która […]