Tag: Zysk i S-ka

Książki Recenzje

Opowieść o początku│Recenzja

D. Christian, Opowieść o początku. Wielka historia wszystkiego Synteza. Zwykle to taka książka, która w ujęciu historycznym, swą treścią obejmuje całość wydarzeń jakiejś epoki. Zazwyczaj tytułuje się ją wtedy historią… Kilkadziesiąt, kilkaset czy nawet kilka tysięcy lat, w przypadku starożytności– tyle lat zwykle obejmują syntezy. Ta jest inna. Proponuje nam […]

Książki Recenzje

Piołun na zapomnienie | Recenzja

Anna Trojanowska, Piołun na zapomnienie Gdy próbowałam – na własny użytek – wyobrazić sobie bohaterów książki ,,Piołun na zapomnienie” jako bohaterów filmu, wyobraźnia nasuwała mi i powstały w 1980 obraz Andrzeja Wajdy ,,Z biegiem lat, z biegiem dni” (sceny miejskie), i ,,Nad Niemnem” Zbigniewa Kuźmińskiego (późniejsze o sześć lat; w […]