Trwa przebudowa Zespołu Memorialnego w Katyniu

W Katyniu, w Zespole Memorialnym rozpoczęły się prace budowlane. Rosjanie planują zmienić wygląd wejścia na teren nekropolii i postawić przy nim nowe logo. Dobiega również koniec prac nad pomnikiem poświęconym sowieckim ofiarom represji NKWD. Zostało już wybudowane muzeum historii stosunków rosyjsko- polskich.

Plan przebudowy nie obejmuje polskiej części Zespołu Memorialnego – Polskiego Cmentarza Wojennego, który upamiętnia ponad 4 tys. oficerów, zamordowanych wiosną 1940 r. przez  NKWD z rozkazu Józefa Stalina.

Część wykonanych prac została przykryta zielonymi plandekami. Jak mówią pracujący tam robotnicy, to na oficjalne otwarcie muzeum rosyjsko-polskiego – które ich zdaniem „niedługo” zostanie otwarte.

Nad budową muzeum historii relacji rosyjsko-polskich kuratelę sprawuje Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo- Historyczne. Nowy budynek już stoi, na razie jest zamknięty. Przewodniczącym RWIO jest minister kultury Rosji Władimir Miedinski, a w skład rady tej organizacji wchodzi wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin. Zadaniem RWIO jest badanie i propagowanie historii wojskowej Rosji, a także dbanie o związane z nią pomniki. Powstało ono w marcu 2013 roku na mocy wydanego w grudniu 2012 roku dekretu prezydenta Rosji Władimira Putina. Zdaniem władz Federacji Rosyjskiej jest ono kontynuatorem Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, które istniało w latach 1907-14.

Zmianie uległa powierzchnia ściany pawilonu wejścia na cmentarz, która ma kształt rozdzielonego na dwie części kopca. Wcześniej ściany były gładkie, obecnie znajdują się na nich imiona i nazwiska sowieckich i polskich ofiar NKWD.

Memoriał w Katyniu utworzono w 2000 roku. Składa się z części polskiej i rosyjskiej. Część rosyjska do tej pory była zagospodarowana w niewielkim stopniu. A ofiary sowieckie, których było około 10 tysięcy pozostawały bezimienne.

Na części polskiej powstał Polski Cmentarz Wojenny. Został zaprojektowany przez polskich architektów w uzgodnieniu z Rodzinami Katyńskimi i wybudowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Znajdują się na nim przykryte żeliwnymi krzyżami doły śmierci. Miejsce, w którym pochowano polskich oficerów. Został wybudowany również ołtarz, a za nim ściana ołtarzowa z dzwonem katyńskim. Na okalających polski cmentarz ścianach z tablicami wyryte są imienne tabliczki epitafijne polskich oficerów.

Części rosyjska, na której toczą się prace budowlane została powiększona. Jej głównym elementem jest „Dolina Śmierci” – miejsce masowych mordów obywateli ZSRS. Składa się ona podobnie jak cześć polska na doły śmierci, w których pochowano bezimienne ofiary, oraz będący obecnie w budowie pomnik „Rozstrzelanie”. Prowadzą do niego dwie alejki, na których umieszczono tablice z imionami i nazwiskami ofiar.

Nie są to jedyne prace jakie wykonano w ostatnich latach. W 2010 roku rozpoczęła się budowa Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Została zmieniona również ekspozycja wewnętrzna kompleksu. W 2017 roku w pobliżu głównego wejścia umieszczone zostały tablice poświęcone wojnie 1920 roku i losowi żołnierzy Armii Czerwonej, którzy znaleźli się wówczas w polskiej niewoli. Znajduje się na nich informacja o złych warunkach, w jakich zdaniem Rosjan znajdowali się czerwonoarmieńcy, co „doprowadziło do śmierci dziesiątków tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tych informacji nie potwierdzają ustalenia historyków, przedstawione m.in. w polsko-rosyjskiej publikacji „Czerwonoarmiści w niewoli polskiej w 1919-1922”. Umieszczono tam również wypowiedź rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa z 2016 r., który twierdzi, że Polska „przoduje w walce z pomnikami poświęconymi obywatelom sowieckim, walczącym z nazizmem” i dopuszcza się bezczeszczenia miejsc pamięci, poświęconych „wyzwoleńczej misji Armii Czerwonej i polsko-rosyjskiemu braterstwu broni”.

Źródło: PAP

Fot.: Wikimedia Commons

Kamil Janczarek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*