Uchwały Sejmu – Maciej Rataj i Ryszard Kukliński

W czasie ostatniego posiedzenia Sejm RP przyjął dwie uchwały odwołujące się do historii naszego kraju. Aktami tymi polski parlament uczcił dwie postacie zasłużone dla Polski. W obu dokumentach wskazano na poświęcenie dla ojczyzny, jakim wykazali się Maciej Rataj i Ryszard Kukliński.

Burzliwą debatą zostało poprzedzone przyjęcie przez Sejm uchwały upamiętniającej płk. Ryszarda Kuklińskiego.

W 10. rocznicę śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla działań pułkownika, którego poświęcenie przysłużyło się obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu światowego pokoju zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi Związku Radzieckiego. Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu z bohaterami walk o polską niepodległość” – napisano w przyjętej przez Polski parlament uchwale.

Natomiast przez aklamację przyjęto uchwałę podkreślającą wybitną rolę Macieja Rataja uchwaloną z powodu 130 rocznicy jego narodzin. W uchwale podkreślono wagę jego działania w latach 1922-28 jako marszałka Sejmu niepodległej Polski, jako polityka dialogu i porozumienia oraz wskazano na ofiarę życia, jaką poniósł w czasie okupacji, rozstrzelany w Palmirach w czerwcu 1940 roku.

Maciej Rataj […..] był współtwórcą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej przez Sejm ustawodawczy w 1921 roku. Jako wybitny marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1928 odegrał znacząca rolę w kształtowaniu państwowości II-giej Rzeczypospolitej. Podczas II-giej wojny światowej, od początku okupacji niemieckiej uczestniczył w działalności konspiracyjnej. Za swoje poświęcenie dla Ojczyzny zapłacił najwyższą cenę”” – głosi uchwała.

jg

3 komentarze

  1. „Natomiast przez aklamację przyjęto uchwałę podkreślającą wybitną rolę
    Macieja Rataja uchwaloną z powodu 130 rocznicy jego śmierci”
    Chodzi o rocznicę urodzin, nie śmierci. 130 rocznica śmierci Macieja Rataja będzie dopiero w 2070 roku…

    • Niezwykle zastanawiające jest to iż największy wróg komunizmu został ułaskawiony z ciążącej na nim kary śmierci w 1997 roku i to jeszcze przez sąd a nie za sprawą prezydenta- bolka.Realna była także groźba zamachu na pułkownika.A dalszą część sprawy widzimy w obecnym roku. Pytanie zasadnicze dlaczego wniosek nie przeszedł przez aklamacje w obydwu przypadkach, skąd te wątpliwości- odpowiedz jest jedna sen pułkownika Kuklińskiego nie spełnił się a wręcz przerodził się w koszmar KRAJEM NADAL RZĄDZĄ KOMUCHY PRZEBRANE W SKÓRY MĘŻÓW STANU !!!!

  2. Już poprawione.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*