Udostępniono kolejne teczki. IPN zachęca do korzystania z publicznego inwentarza archiwalnego

W publicznym inwentarzu IPN znajduje się blisko 1,7 mln jednostek archiwalnych, a niedawno udostępnionych zostało kolejnych 55 tys. teczek (są to np. materiały operacyjne MSW czy akta personalne funkcjonariuszy SB). Zdaniem pracowników IPN jest on bardzo wygodnym środkiem do zapoznania się z potencjałem badawczym w postaci archiwaliów.

Naczelnik Wydziału Zasobów Cyfrowych w Archiwum IPN, Bożena Cisek, powiedziała, że IPN cały czas poszerza dostęp Polaków do przechowywanych w placówce materiałów źródłowych. Sam inwentarz archiwalny jest dostępny w Internecie (na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl) i jest on pewnego rodzaju spisem treści znajdujących się w zbiorach materiałów, ale nie zawiera on samej treści dokumentów (dostępna jest ona dla historyków czy dziennikarzy w archiwach IPN w całym kraju).

W zbiorach IPN znajduje się ok. 1,8 mln jednostek archiwalnych. Niedawno archiwiści udostępnili w inwentarzu 55 tys. nowych teczek – większość z nich to m.in.  materiały operacyjne MSW i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, akta wytworzone w wywiadzie SB (w Departamencie I MSW) czy akta personalne funkcjonariuszy SB.

Największą część opublikowanych akt są materiały ze „zbioru zastrzeżonego” – archiwa po służbach PRL, które ze względu na wymogi ustawowe nie były przez wiele lat udostępniane. W tym roku po nowelizacji ustawy o IPN (we współpracy z wojskowymi i cywilnymi służbami specjalnymi) zbiór ostatecznie zlikwidowany, a wiele dokumentów jest dostępnych w archiwum Instytutu – znajdują się one w inwentarzu pod sygnaturą „Z”, która umieszczona jest w polu „sygnatura dawna”.

Inwentarz archiwalny nie obejmuje jeszcze całego zasobu IPN, a utworzenie jego cyfrowej wersji związane jest z nowelizacją ustawy o IPN jeszcze w 2010 r. Pełna baza danych udostępniana jest na dotychczasowych zasadach we wszystkich czytelniach IPN w Polsce. Sami archiwiści zachęcają również do zapoznawania się z prywatnymi kolekcjami przekazanymi do Instytutu.

Źródła: dzieje.pl, tvp.info, inwentarz.ipn.gov.pl

Fot.: Archiwum w dawnej siedzibie IPN przy ul. Towarowej 28 (zdjęcie archiwalne)

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*