układ w Krewie

14 sierpnia 1385 roku został zawarty układ w Krewie

Tego dnia 1385 roku został zawarty układ w Krewie

Możnowładcy małopolscy zawarli układ w Krewie z wielkim księciem litewskim Jagiełłą w 1385 roku.
Czasami jest on określany jako unia krewska, jednak w rzeczywistości był to traktat dotyczący małżeństwa Jagiełły z królem Polski Jadwigą.

W zamian za rękę Jadwigi i tron Polski, zobowiązał się do przyjęcia chrztu, wypłaty narzeczonemu Jadwigi, Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowanie w wysokości 200 000 florenów. Dodatkowo miał uwolnić wszystkich jeńców polskich oraz przywrócić Królestwu Polskiemu utracone prowincje.

Najważniejsze zobowiązanie dotyczyło włączenia Litwy do Korony. W dokumencie widnieje słowo applicare, co oznacza włączenie. Jednak najprawdopodobniej było ono traktowane jako postulat na przyszłość.
W lutym 1386 roku, na zjeździe w Lublinie szlachta dokonała elekcji Jagiełły na króla Polski.

Był to akt, w którym społeczeństwo zdecydowało samodzielnie o wyborze władcy i przywileju tego już nie dali się pozbawić.

To tylko krótka notka w kalendarium. Przeczytaj jeszcze felieton: Grunwaldzkie wilcze doły – historia prawdziwa

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*