W nocy 4 na 5 sierpnia 1945 roku oddziały Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego” przeprowadziły akcję rozbicia więzienia WUBP w Kielcach przy ul. Zamkowej

W akcji wzięli udział żołnierze z dawnego 3 pp Leg. AK i 72 pp. AK. Było to między innymi pododdziały por. S. Bębińskiego „Harnasia”, ppor. H. Podkowińskiego „Ostrolota”, por. H. Wojciechowskiego „Sęka”, ppor. Z. Barkowskiego „Zygmunta”, ppor. W. Borowca „Niegolewskiego”. Zabezpieczenie kwatermistrzowskie zapewniły wcześniejsze dwie akcje ekspropriacyjne, dokonane w bankach w Warszawie i w Łodzi.

Akcja została przeprowadzona w nocy z 4 na 5 sierpnia. Kpt. A. Heda „Szary” na czele zgrupowania liczącego około 250 żołnierzy, dokonał spektakularnego odbicia więźniów z kieleckiego więzienia WUBP. Podczas 4-godzinnej operacji wysadzono prawie wszystkie drzwi w celach i uwolniono 354 więźniów, którym groziło wywiezienie w głąb Związku Sowieckiego, w tym płk A. Żółkiewskiego „Lina” – dowódcę 2 Dywizji Piechoty AK. 

Z uwagi na skalę trudności i niewielkie straty po obu stronach, akcja ta uważana jest za jedną z najbardziej okazałych w całej historii polskiego podziemia niepodległościowego

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*