W opozycji czy w koalicji? Polityka w II Rzeczpospolitej – – wykład w Muzeum POLIN

28 stycznia (czwartek)
godz. 18.00

W styczniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna cykl otwartych comiesięcznych wykładów Na pograniczu dwóch światów poświęconych relacjom polsko-żydowskim w okresie międzywojennym, które stanowić będą rozwinięcie tematyki poruszanej w galerii „Na żydowskiej ulicy” na wystawie stałej muzeum. Przyjrzymy się różnym obszarom życia społecznego, na których dochodziło do kontaktów między Polakami i Żydami. Pierwszy wykład poświęcony będzie polityce.

Ustrój polityczny II Rzeczypospolitej umożliwiał trzymilionowej społeczności żydowskiej aktywny udział w życiu politycznym kraju. Jej przedstawiciele uczestniczyli w pracach polskich ciał przedstawicielskich na poziomie ogólnopaństwowym (parlament) i lokalnym (samorządy). Wykład odpowie na pytanie, jakie strategie walki politycznej przyjmowali żydowscy posłowie, senatorowie i radni, aby realizować cele polityczne swoich ugrupowań, jakie sukcesy na tym polu mogli osiągać i jakie osiągali. Czy ich działalność jako przedstawicieli mniejszości z góry skazana była na niepowodzenie?

Wykład poprowadzi dr hab. Jolanta Żyndul, historyk z Muzeum POLIN, zajmujący się najnowszą historią polskich Żydów i stosunków polsko-żydowskich, autorka m.in. „Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie środkowowschodniej w XX wieku”, książki poświęconej jednej z najbardziej nośnych politycznych idei I połowy XX wieku.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*