Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Wiedza i wyobraźnia w kulturze staropolskiej | Konferencja naukowa

Wiedza i wyobraźnia w kulturze staropolskiej | Konferencja naukowa

Okres staropolski to czas dla mieszkańców Rzeczypospolitej czas stopniowego poszerzania horyzontów umysłowych. Ważną rolę w tym procesie odgrywała edukacja pobierana na uniwersytetach, lektura książek, gazet i druków ulotnych, podróże po Europie i całym świecie. Braki w wiedzy starano się rekompensować własnymi wyobrażeniami, stereotypami i wierzeniami umacnianymi przez tradycję ówczesnego społeczeństwa, co pomagało ludziom w tłumaczeniu otaczającego ich świata.
„Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie, / Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie”, pisał Antoni Malczewski w wierszu „Maria”. Zagadnienie śmierci stanowiło bowiem jeden z najistotniejszych problemów egzystencjalnych człowieka epoki nowożytnej, była wyzwaniem dla dumy ludzkiej związanej z opanowaniem i poznawaniem świata, oraz samego siebie dzięki rozumowi, nauce i postępowi cywilizacyjnemu. Przemijanie i lęk związany z życiem doczesnym i wyrokami boskimi to stałe tematy ludzkich rozważań. Człowiek był słaby, a zarazem podatny na wpływy i miotany rozterkami dotyczącymi właściwego miejsca w świecie. Wiedział, że musi dokonać między duchowością a cielesnością.plakat_poprawka-21607

PartnerzyPrzewiń do góry