„Wielkie Konferencje w Historii. Kongresy – Traktaty Porozumienia” – interdyscyplinarna konferencja

W dniach 18-19 listopada w Opolu odbędzie się studencko-doktorancka, interdyscyplinarna konferencja poświęcona wielkim traktatom, które miały znaczący wpływ na kształt Europy.

Instytuty Historii i Politologii Uniwersytetu Opolskiego organizują konferencję naukową w związku z rocznicami zawarcia pokojów w Utrechcie i Rastatt, od których w roku 2013 i 2014 mija trzysta lat. Kongresy te, zakończone podpisaniem pokojów, położyły kres trwającej od 1701 r. wojnie o sukcesję hiszpańską, a jednocześnie utrwaliły politykę zamykania konfliktów zbrojnych wielostronnymi porozumieniami wypracowanymi w toku obrad międzynarodowych konferencji. System ten, rozwijany w kolejnych stuleciach, w decydujący sposób wpływał na kształtowanie porządku europejskiego w wielu dziedzinach. Kongresy zmieniały przebieg granic, regulowały zagadnienia dynastyczne, gospodarcze, społeczne wojskowe i religijne, a nawet tworzyły nowe systemy prawa międzynarodowego.

Na konferencji poruszona więc zostanie tematyka kongresów pokojowych, konferencji międzynarodowych i traktatów wielostronnych, które na przestrzeni dziejów znacząco wpłynęły na kształt Europy.

Organizatorzy szczególną uwagę chcieliby poświęcić m.in. takim zagadnieniom jak:
-przyczyny zwoływania kongresów pokojowych i konferencji międzynarodowych;
-przebieg obrad, miejsca ich odbywania, koszty związane z ich prowadzeniem;
-rozstrzygnięcia w sprawach terytorialnych, militarnych, dynastycznych, gospodarczych, społecznych i religijnych;
-następstwa podjętych decyzji, realizacja postanowień w praktyce;
-aspekty prawne i polityczne zawieranych traktatów.

Planowane jest przedstawienie tych kwestii na szerokim tle porównawczym, dlatego mile widziane są referaty dotyczące zarówno historii Polski, jaki i pozostałych państw europejskich.

e-mail: [email protected]

W nagłówku logo Uniwersytetu Opolskiego.

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*