Wspomnienia godne druku – prośba o wsparcie | Patronat medialny

Dominik Stoltman, mieszkaniec pomorskiej wioski Powałki, w czasie II wojny światowej był partyzantem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” i jednocześnie, wbrew swojej woli, żołnierzem Wehrmachtu. Służąc na froncie zachodnim zdezerterował z niemieckiej armii i po licznych przygodach przyłączył się do polskiej. Koniec wojny zastał go w Szkocji, gdzie osiadł i założył rodzinę. Tam też w roku 1994 wydał drukiem swoje fascynujące wspomnienia z okresu wojny.

Tę w ogóle nieznaną polskiemu czytelnikowi książkę zamierza wydać Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” z Chojnic. Uzyskało już zgodę spadkobierców autora, który zmarł w 2005 roku, oraz dokonało tłumaczenia książki na język polski. Obecnie organizacja prowadzi zbiórkę pieniędzy niezbędnych do wydrukowania co najmniej 200 egzemplarzy książki. Każdy, kto wpłaci na rzecz druku wspomnień Dominika Stoltmana co najmniej 15 złotych, otrzyma w podziękowaniu od wydawcy jeden egzemplarz książki. By przekazać darowiznę należy odwiedzić profil akcji:

http://wspieramkulture.pl/projekt/419-Druk-ksiazki-Zaufaj-mi-przezyjesz-wspomnienia-wojenne

Książka, zatytułowana „Zaufaj mi, przeżyjesz”, liczy blisko 250 stron formatu A5. Ma ona sporą wartość jako źródło historyczne. Choć są to subiektywne, spisane po latach wspomnienia, a nie dokument, jednak rzucają one nowe światło na wydarzenia z września 1939 rokuw okolicy przygranicznych wówczas Chojnic, a także wnoszą nowe wątki do odtwarzania historii Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, której autor był członkiem.

Przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego. Książka nie będzie sprzedawana. Wydawcy zamierzają rozdać ją w formie prezentów dla darczyńców, którzy umożliwią druk oraz bezpłatnie rozdystrybuować wśród mieszkańców Ziemi Chojnickiej, pamiętając przede wszystkim o szkołach i bibliotekach oraz o żyjących wciąż świadkach II wojny światowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*