Wykłady Kongresu Konserwatorów Polskich podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się równolegle z III Targami Dziedzictwo, zaplanowane są trzy sesje II Kongresu Konserwatorów Polskich. 7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie będzie można wysłuchać prelekcji dotyczących różnych aspektów konserwacji zabytków.

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie są miejscem spotkania ekspertów ze środowiska konserwatorskiego. W ramach tego wydarzenia odbędą się wykłady, podczas których prelegenci odniosą się do aktualnych dla branży zagadnień oraz wyzwań i potrzeb, jakie pojawiają się w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie skierowane są zarówno do reprezentantów świata nauki i kultury, jak i organizacji zajmujących się tematyką konserwacji zabytków.

Tematyka paneli podczas Targów Dziedzictwo

Pierwszego dnia Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, tj. 7 października, zorganizowane zostaną trzy sekcje tematyczne Kongresu. Pierwsza dotyczyć będzie roli służb konserwatorskich w utrzymaniu zasobów dziedzictwa kulturowego i ich integracji ze współczesną przestrzenią egzystencjalną oraz nowej sztuki w kontekście przeszłości (sekcja IV). Podczas kolejnej prelegenci odniosą się m.in. do problematyki powszechnej edukacji, kształcenia zawodowego oraz znaczenia turystyki kulturowej i zadań, jakie stoją przed instytucjami kultury (sekcja V). Ostatnia sesja będzie poświęcona zastosowaniu innowacyjnych technik i technologii w badaniach, dokumentacji i konserwacji zabytków, a także w upowszechnianiu wiedzy na ich temat (sekcja VI).

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w wykładach jest dokonanie rejestracji online na Targi Dziedzictwo i wybór odpowiedniej sekcji tematycznej wraz z podaniem jej numeru. Udział w targach oraz wydarzeniach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich jest bezpłatny. Rejestracja jest dostępna pod adresem www.targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/rejestracja-on-line.html.

Patroni honorowi

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie objęte zostały patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo sprawują: Małgorzata Kidawa-Błońska – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, dr hab. Władysław Stępniak – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju, ks. Wiesław Alojzy Mering – biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Informacje organizacyjne

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie oraz III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Organizatorem wydarzenia jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*