Zmarł historyk wojskowości profesor Zygmunt Matuszak

W sobotę 25 maja 2019 r. w wieku 68 lat zmarł profesor dr hab. Zygmunt Matuszak. Specjalizował się w historii najnowszej oraz historią bezpieczeństwa i wojskowości. Wieloletni pracownik Akademii Obrony Narodowej.

Zygmunt Matuszak urodził się w 1950 roku we Wchowej. Od roku 1983 do 2002 był związany z Akademią Sztabu Generalnego i Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Następnie rozpoczął pracę w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, by w latach 2006–2008 pełnić funkcję prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz w latach 2008–2012 dziekana tego wydziału. Ostatecznie w kadencji 2012 -2016 obejmuję funkcję prorektora ds. Filii. Piastował również funkcję kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.

Profesor w głównej mierze zajmował się historią wojskowości polskiej lat 1918–1945. Był autorem wielu artykułów oraz opracowań naukowych, jego pracą habilitacyjną była „Obrona operacyjna w wojskowości polskiej w latach 1918–1939”.

Zygmunt Matuszak za swoje osiągnięcia został wielokrotnie nagradzany i odznaczony w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Włusek
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*