Zmarł jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych

W piątek 5 sierpnia w Izdebniku koło Krakowa odbyły się uroczystości pogrzebowe jednego z ostatnich Żołnierzy Wyklętych ppłk. Franciszka Ludwika Oremusa ps. „Szteyer”, „Żelazny”.

Ppłk. Oremus urodził się w styczniu 1925 r., w Izdebniku. Od 1941 r., był żołnierzem ZWZ-AK. Najpierw służył w Placówce Izdebnik wchodzącej w skład Obwodu Wadowice Okręgu ZWZ-AK Śląsk. W kolejnych latach działał jako szef rozpoznania w Oddziale Partyzanckim „Limba” wchodzącym w skład 4 Batalionu 12 Pułku Piechoty AK Grupy Operacyjnej „Śląsk Cieszyński”. Od lutego 1945 r., „Żelazny” konspirował przeciwko komunistom. W styczniu 1946 r., brał udział w organizacji Oddziału Partyzanckiego „Błyskawica II”, działającego w strukturach krakowskiego oddziału Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Działalność tą przerwało aresztowanie w listopadzie 1948 r.. „Żelazny” został skazany na 15 lat wiezienia – wyrok odsiadywał we Wronkach i przy Rakowieckiej w Warszawie. W czerwcu 1956 r., został zwolniony na mocy amnestii, jednakże inwigilacja ppłk. Oremusa trwała aż do 1986 r..

Piotr Rapiński,

Źródło: Gazeta Krakowska.pl

Fot.: Pomnik Żołnierzy Zreszesznia WiN w Radomiu. Fot. Wikipedia Commons.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*