Zmarł ks. Bogdanowicz. Za życia odzyskał ponad 150 zabytków

W ubiegłym miesiącu zmarł ks. Bogdanowicz, infułat i proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Za życia odzyskał najważniejsze gdańskie zabytki.

Ksiądz Bogdanowicz przez trzydzieści pięć lat sprawował urząd proboszcza Bazyliki Mariackiej, pełnił także rolę protonotariusza apostolskiego. W przeciągu swojego życia odzyskał dla Gdańska i Polski ponad sto pięćdziesiąt zabytków. Opiekował się również kościołem pw. Św. Ducha, św. Jana i św. Andrzeja, określanego kolokwialnie „Kaplicą Królewską”, troszczył się również gotycko-barokowym zespołem budynków plebanii.

Ks. Bogdanowicz odegrał istotną rolę w uratowaniu sąsiedniego kościoła pw. Św. Jana, pełniąc przy tym rolę rektora. Ks. Infułat był wiernym mecenasem sztuki, dbał o to, by zabytki znajdujące się pod jego protekcją zostały zachowane, a także powszechnie udostępniane wiernym i turystom odwiedzającym Gdańsk. To z jego inicjatywy doszło do akcji rewindykacji, tj. przywrócenia Gdańskowi przedwojennych dzieł sztuki zrabowanych w czasie okupacji. Żadna inna europejska świątynia nie odzyskała tak znacznych ilości zabytków po II wojnie światowej.

To właśnie księdzu Bogdanowiczowi zawdzięczamy to, iż możemy podziwiać w Bazylice tyle gotyckich dzieł sztuki, m.in. ołtarz św. Mikołaja, ołtarz  Ukrzyżowania, skrzydła ołtarza św. Szymona i Judy Tadeusza, ołtarz baldachimowy Kaplicy Kapłańskiej, dwa gotyckie ołtarze Ferberów wraz z epitafium Jana Ferbera, figury ołtarza św. Jakuba, ołtarz św. Jadwigi, bezcenny ołtarz św. Doroty, równie cenny ołtarz św. Barbary, kwatery alabastrowe ołtarza św. Jana, szafa Pięknej Madonny czy też słynna gotycka Pieta oraz wiele innych gotyckich i późniejszych zabytków.

Ks. Stanisław Bogdanowicz był ponadto autorem kilkudziesięciu książek o historii, architekturze i dziejach gdańskich kościołów. Był także autorem książek dla dzieci. W czasach PRL odprawiał patriotyczne msze i otwarcie popierał demokratyczną opozycję, a po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał członków Solidarności. Był laureatem m.in. Nagrody im. Brata Alberta, uhonorowany został także Medalem św. Wojciecha i odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 roku nadano mu honorowe obywatelstwo Gdańska, a dziesięć lat później otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska. Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz odszedł w wieku siedemdziesięciu ośmiu lat, na zawsze jednak pozostanie w Gdańsku zapamiętany.

Źródła: radiogdansk.pl, gdansk.pl
Fot.: Wikimedia Commons

Damian Jemioło

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*