Tag: Wojsko kwarciane

Wojsko kwarciane
Kalendarium historyczne

25 marca na mocy decyzji sejmu piotrkowskiego z 1562 roku, król Polski Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane

Wojsko kwarciane – Były to oddziały, które wywodziły się z obrony potocznej powstałej na początku XVI wieku, którego celem była obrona południowo-wschodnich granic przed najazdami.Wojsko to miało charakter stały, które podlegało władzy hetmana i utrzymywane z dochodów pochodzących z królewszczyzn.