Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

12 maja 1670 roku w Dreźnie urodził się August II Mocny

Król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I. Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Przydomek „Mocny” jest zazwyczaj wiązany z nieprzeciętną siłą Augusta. Zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie 1 lutego 1733 ze słowami na ustach: „Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem”. […]

Kalendarium historyczne

12 maja 2008 roku w Warszawie zmarła Irena Sendler ps. „Jolanta”

Irena Sendler urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Była córką działacza PPS, lekarza Stanisława Krzyżanowskiego. Przed II wojną światową studiowała polonistykę na UW. W tym czasie działała czynnie w Związku Młodzieży Demokratycznej oraz wstąpiła do PPS. Podczas okupacji pracowała w Ośrodku Opieki nad Matką i Dzieckiem, a następnie […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Starcie odbyło się w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie, między armią polską dowodzoną przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi pod wodzą Asanda Demki.Po nieudanym oblężeniu Winnicy przez wojska koronne, Kalinowski otrzymał rozkaz od króla Jana Kazimierza dołączenia do głównych sił polskich stacjonujących pod Sokalem. W pogoń […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Böblingen

Było to starcie w ramach wojny chłopskiej na terenie Niemiec i zakończyło się porażką oraz ogromnymi stratami po stronie chłopskich powstańców.Wojna chłopska była zbrojnym wystąpieniem najniższej warstwy społecznej, przeciw szlachcie. Przyczyn można poszukiwać w coraz to bardziej pogarszającej się sytuacji gospodarczej chłopstwa. Na chłopów nakładano nowe podatki, cła i czynsze, […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1926 roku rozpoczął się przewrót majowy

Od dłuższego czasu w kraju narastał kryzys gospodarczo-polityczny. Często zmieniający się rząd nie potrafił przeprowadzić odpowiednich reform, co prowadziło do coraz większego niezadowolenia społecznego. Dodatkowo na pogorszenie sytuacji wpłynęła tzw. wojna celna z Niemcami oraz niepokojące posunięcia sąsiadów w polityce zagranicznej. Zwolennicy Piłsudskiego postanowili działać. Począwszy od 12 maja oddziały […]

Kalendarium historyczne

W nocy z 12 na 13 maja żołnierze Batalionów Chłopskich dokonali ataku na niemiecki wojskowy pociąg urlopowy na dzisiejszej linii kolejowej nr. 7 pomiędzy Puławami a Gołębiem, zabijając lub raniąc kilkudziesięciu Niemców

Partyzanci pod dowództwem podpułkownika Zygmunta Kozaka ps. „Walter”, w nocy w zamierzonym miejscu zatrzymali pociąg jadący od strony Dęblina. Niemcy na ślepo otworzyli ogień z hamującego składu, Polacy odpowiedzieli tym samym, co spowodowało wstrzymanie ognia po stronie niemieckiej. Pasażerowie zostali wezwani do opuszczenia pociągu i zostawienia w nim broni. Niemcy […]