Wszystkie wpisy

Książki Recenzje

Przepustka od Pana Boga | Recenzja

J. Śleszyński „Przepustka od Pana Boga”. Fikcja literacka i związane z nią opowiadanie może w bardzo przystępny sposób przedstawić sytuację historyczną i okoliczności jakiegoś wydarzenia. W przypadku tej recenzowanej książki są to losy Michała i Oli w realiach PRL-u i stanu wojennego. Wydawnictwo Novae Res (2020, Gdynia) z tą powieścią […]

Hołd w Canossie
Kalendarium historyczne

25 stycznia 1077 roku Henryk IV złożył Grzegorzowi VII hołd w Canossie

Hołd w Canossie – Miało to miejsce podczas sporu o inwestyturę, czyli mianowania biskupów. Cesarz uważał, że to on powinien nadawać godności kościelne na ziemiach Cesarstwa, papież natomiast chciał zatrzymać ten przywilej w swoich rękach. Henryk osłabiony wojną domową w Niemczech i ekskomuniką nałożoną na niego przez papieża, chcąc utrzymać się […]

Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój"
Kalendarium historyczne

25 stycznia 1925 roku urodził się st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”

Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój” – Legenda polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Działacz polskiego podziemia antykomunistycznego na terenie Mazowsza. Odznaczony: Krzyżem Walecznych w 1945r. oraz pośmiertnie w 2007r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Rój zginął […]

ofensywa w Ardenach
Kalendarium historyczne

25 stycznia 1945 roku na froncie zachodnim zakończyła się nieudana niemiecka ofensywa w Ardenach

Ofensywa w Ardenach – Bitwa mająca miejsce w belgijskich Ardenach na przełomie lat 1944-1945. Była to ostatnia duża operacja ofensywna wojsk niemieckich na froncie zachodnim w czasie II wojny światowej. Podczas tej operacji straty niemieckie wyniosły ok. 15,5 tys. zabitych, 27,5 tys. zaginionych lub pojmanych oraz 41,5 tys. rannych. Alianci […]

Detronizacja cara Mikołaja I
Kalendarium historyczne

25 stycznia 1831 roku sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski

Detronizacja cara Mikołaja I – W czasie powstania listopadowego zebrany w Warszawie Sejm Królestwa Polskiego, któremu przewodził marszałek Władysław Ostrowski, na wniosek Romana Sołtyka podjął, 25 stycznia 1831 uchwałę o złożeniu z polskiego tronu króla Mikołaja I. Symbolicznie uznaję się, że od daty przyjęcia tej uchwały rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska […]

Powstanie zamojskie
Kalendarium historyczne

W nocy z 25 na 26 stycznia 1943 roku polscy partyzanci stoczyli potyczkę z niemieckimi osiedleńcami we wsi Cieszyn

Powstanie zamojskie – Bitwę stoczono w ramach powstania zamojskiego. W efekcie zabito 160 Niemców. Tak zwane powstanie zamojskie to akcja, której celem było obrona Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami, realizowanymi według założeń Generalnego Planu Wschodniego, na przełomie lat 1942 i 1943. (Na zdjęciu: Polscy rolnicy wysiedlani z Zamojszczyzny, zima 1942/1943. Źródło […]

Felietony Publicystyka

Historyczna wiedza i niewiedza

Przez ostatnie tysiąclecia wielu zrobiło naprawdę wiele, by potomni mogli posiąść rzetelną wiedzę historyczną o ich czasach. Niestety czasem jest i tak, iż wielu robi jeszcze więcej, by ta rzetelna wiedza się nie zachowała. Dlatego w naszych dziejach płonęły biblioteki, księgi i niektórzy naukowcy. Czasem pojawiali się i tacy, którzy […]

Przywilej budziński
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1355 roku został nadany przywilej budziński

Przywilej budziński został nadany w Budzie przez króla Węgier Ludwika Wielkiego (w Polsce znany jako Węgierski albo Andegaweński). Jest uważany za jeden z pierwszych przywilejów szlacheckich. Ludwik zobowiązywał się, w zamian za uznanie za następcę tronu w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, do nienakładania nowych podatków i pokrywania strat szlachty […]