Wszystkie wpisy

ORP Gryf, polski stawiacz min zwodowany w 1936 roku
Kalendarium historyczne

29 listopada 1936 roku zwodowano stawiacz min ORP Gryf

Tego dnia 1936 roku zwodowano stawiacz min ORP Gryf ORP Gryf był największym okrętem bojowym marynarki II RP. Podczas swojej krótkiej służby wyszkolił wielu marynarzy, odbył kilkukrotnie wizyty w innych krajach oraz posłużył do obrony polskiego wybrzeża Bałtyku podczas agresji niemieckiej w 1939 roku. Historia ORP Gryf przed II wojną […]

kapitulacja Gdańska
Aktualności Kalendarium historyczne

29 listopada 1813 roku miała miejsce kapitulacja Gdańska

Tego dnia 1813 roku po wielomiesięcznym oblężeniu, miała miejsce kapitulacja Gdańska Kapitulacja Gdańska w 1813 roku miała miejsce po wielomiesięcznym oblężeniu, które trwało od stycznia. Po klęsce wyprawy na Rosję w 1812 roku, Napoleon Bonaparte nakazał oprzeć linię obrony o rzekę Wisłę i znajdujące się w Księstwie Warszawskim forty i […]

powstanie listopadowe
Kalendarium historyczne

29/30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe

Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe Powstanie listopadowe to polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń. Sygnałem do powstańczego zrywu miał być pożar browaru na Solcu i kamienicy przy ulicy Dzikiej. Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada około godziny […]

Aktualności Kalendarium historyczne

29 listopada 1939 roku wydano dekret Rady Najwyższej o przymusowym obywatelstwie sowieckim

Tego dnia 1939 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego nadała przymusowe sowieckie obywatelstwo obywatelom polskim zamieszkałym na terytorium polskim zagarniętym przez ZSRS we wrześniu 1939 roku Dekret Rady Najwyższej z 29 listopada 1939 roku nadawał przymusowe obywatelstwo sowieckie wszystkim Polakom, którzy zamieszkiwali te tereny, na które dwa miesiące wcześniej wkroczyli sowieci. […]

Maria Teresa
Aktualności Kalendarium historyczne

29 listopada 1780 roku zmarła Maria Teresa

Tego dnia 1780 roku w Wiedniu zmarła Maria Teresa Maria Teresa po śmierci ojca, ostatniego przedstawiciela linii męskiej Habsburgów, na mocy sankcji pragmatycznej Karola VI, objęła władzę w krajach habsburskich. Jej praw do tronu nie uznały: Bawaria, Prusy, Francja i Hiszpania, co spowodowało wybuch austriackiej wojny sukcesyjnej (1740-48). W wojnach […]

Jeffrey Dahmer, morderca z Milwaukee
Kalendarium historyczne

28 listopada 1994 roku zginął Jeffrey Dahmer, kanibal z Milwaukee

Tego dnia 1994 roku zginął Jeffrey Dahmer, seryjny morderca, nekrofil i kanibal Jeffrey Dahmer był seryjnym mordercą, który zabił 17 chłopców i mężczyzn. Odurzał swoje ofiary i eksperymentował na nich, próbując zrobić z nich zombie. Rozczłonkowywał ciała, konserwował ich części i zachowywał dla siebie. Niektóre mroził, inne gotował lub piekł […]