Wszystkie wpisy

Aktualności Kalendarium historyczne

1 listopada 1986 roku w Warszawie zmarł Mieczysław Moczar ps. „Mietek” – działacz komunistyczny

Urodził się 25 grudnia 1913 r. Jego właściwe nazwisko to Mikołaj Demko. Był synem rosyjskiego żandarma. Dorastał w Łodzi, gdzie pracował jako robotnik. Od 1937 r. członek Komunistycznej Partii Polski, od 1942 r. Polskiej Partii Robotniczej. Współorganizator Gwardii Ludowej, której oddziałami partyzanckimi kierował w Lubelskiem (1943-1944), następnie w Kieleckiem (1944-1945). […]

Aktualności Kalendarium historyczne

1 listopada 1918 roku rozpoczęły się walki uliczne we Lwowie

Konflikt polsko – ukraiński, trwający od czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przybierał na sile od końca XIX wieku. W 1918 roku Ukraińcy – zachęcani przez Austriaków – podjęli działania zmierzające do zajęcia miasta. Dowództwo austriackie faworyzowało Ukraińców, ściągając do miasta pułki składające się z żołnierzy ukraińskich, jednocześnie odsyłając Polaków ze Lwowa […]

Aktualności Kalendarium historyczne

W 648 r. p.n.e. do programu starożytnych igrzysk olimpijskich w Grecji wprowadzono nową dyscyplinę – pankration

Wszystko zaczęło się (wg Greków) gdy herosi Herkules i Tezeusz zaczęli walczyć ze swoimi oponentami w nowatorski sposób… Pankration miał być połączeniem zapasów i boksu, innych dyscyplin olimpijskich. Zasady były dość proste- walka we wszystkich płaszczyznach, uderzenia, dźwignie, duszenia i obalenia. Nie można było wkładać palców do oczu, gryźć, atakować […]

Aktualności Kalendarium historyczne

1 listopada 1705 roku król Polski August II Mocny w Tykocinie ustanowił Order Orła Białego

Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. Order Orła Białego noszony jest na wstędze błękitnej […]

Aktualności Kalendarium historyczne

1 listopada 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht ustanawiający Unię Europejską

Historia idei zjednoczonej Europy ma długą historię, można jej już upatrywać w starożytnym imperium rzymskim i jego późniejszych reaktywacjach. Współczesnej formie unii przyświecały dwa cele: zapewnienie pokoju oraz dobrobyt społeczeństw. 5 lat po II wojnie światowej jeden z twórców integracji Robert Schuman mówił że dzięki Wspólnocie „jakikolwiek konflikt zbrojny między […]

Inne Wydarzenia

Naukowcy zajrzeli do krypty Władysława Łokietka

W 2019 roku badacze, w przeddzień 700-lecia koronacji Władysława Łokietka, zajrzeli do komory grobowej króla. W listopadzie 2019 roku, dzięki zgodzie konserwatora wzgórza wawelskiego prof. Jana Ostrowskiego, do komory grobowej, w której spoczywa Władysław Łokietek wpuszczono kamerę przez niewielki otwór. Od tego czasu dane uzyskane z badań były analizowane przez […]

Inne Wydarzenia

27 października 2020 roku zmarła historyk prof. Maria Bogucka

W wieku 91 lat zmarła wybitna historyk Maria Bogucka. Urodzona 1 czerwca 1929 w Warszawie studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu w 1951 roku tytułu magistra została zatrudniona w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Następnie objęła kierownictwo Zakładu Dziejów Nowożytnych. Zajmowała się historią dziejów społeczeństwa, jego kultury i […]