Wszystkie wpisy

Francis Walsingham
Artykuły historyczne Biografie Nowożytność Sarmatikon Slider

Francis Walsingham – angielski mąż stanu i makiawelista

Sir Francis Walsingham służył Anglii u boku Elżbiety I przez blisko 30 lat. Odegrał znaczącą rolę w formowaniu się angielskiej potęgi. Jego postać jest niedoceniana i lekko zapomniana, a czasem wręcz przerysowana. Bez wątpienia jednak, jako główny doradca królowej obok Williama Cecila, z powodzeniem realizował swoją politykę i filozofię skupioną […]

Felietony Publicystyka

Dlaczego autorytaryzm powrócił?

Autorytaryzm, to według klasycznej definicji model ustroju politycznego, w którym całość władzy skupiona jest w rękach jednostki lub jednostek. Przywódcy oraz jego najbliższego otoczenia. Model władzy oparty na autorytecie jednostki ciągle i nieprzerwanie występuje w wielu krajach świata. Nieco inaczej jest w świecie zachodnioeuropejskiej polityki. Tam rządy autorytarne były charakterystyczne […]

Kalendarium historyczne

4 grudnia 1926 roku powołano Obóz Wielkiej Polski

Tego dnia 1926 roku powstał Obóz Wielkiej Polski Obóz Wielkiej Polski powołano z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego podczas zjazdu w Poznaniu. Organizacja miała zjednoczyć  prawicowych przeciwników rządzącej sanacji oraz oddziaływać na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Liderem organizacji, czyli tak zwanym Wielkim Oboźnym, został Roman Dmowski, a w skład wielkiej rady, […]

Kolej Warszawsko-Bydgoska
Kalendarium historyczne

4 grudnia 1862 roku otwarto Kolej Warszawsko-Bydgoską

Tego dnia 1862 roku otwarto pierwsze połączenie kolejowe ziem zaboru pruskiego i rosyjskiego, powstała Kolej Warszawsko-Bydgoska Kolej Warszawsko-Bydgoska łączyła Łowicz z Bydgoszczą trasą liczącą blisko 145 km. Do 1877 roku (powstania Kolei Nadwiślańskiej) było to jedyne połączenie ziem dwóch zaborów. Po stronie pruskiej linia łączyła się w Bydgoszczy z Pruską […]

Kalendarium historyczne

4 grudnia 1530 roku w Bydgoszczy miało miejsce zatwierdzenie przywileju toruńskiego

Tego dnia 1530 roku na sejmie w Bydgoszczy zatwierdzono przywilej toruński Przywilej toruński został wydany 7 stycznia 1520 przez Zygmunta Starego. Zatwierdzenie przywileju toruńskiego nastąpiło dekadę później w Bydgoszczy. Głównym celem przywileju było wprowadzenie i uregulowanie obowiązkowej pańszczyzny w wymiarze jednego dnia tygodniowo.Poprzez ujednolicenie pańszczyzny szlachta chciała zapobiec zbiegostwu chłopów […]

wjazd Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburg
Kalendarium historyczne

4 grudnia 1605 roku miał miejsce uroczysty wjazd Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburg do Krakowa

Tego dnia 1605 roku Zygmunt III Waza i Konstancja Habsburg uroczyście wjeżdżają do Krakowa Uroczysty wjazd Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburg z okazji ich ślubu odbył się 4 grudnia 1605 roku. Na czele kilku tysięcy żołnierzy, w tym piechoty królewskiej, piechoty miejskiej oraz  pocztów panów, król wraz ze swoją […]

bitwa pod Civita Castellana
Kalendarium historyczne

4 grudnia 1798 roku miała miejsce bitwa pod Civita Castellana

Tego dnia 1798 roku miała miejsce bitwa pod Civita Castellana Bitwa pod Civita Castellana to starcie w trakcie wojen napoleońskich. 4 grudnia 1798 roku z Francją walczyły wojska II koalicji antyfrancuskiej. Gdy Napoleon, który w latach 1796-1797 podbił dużą część Półwyspu Apenińskiego i stworzył tam tzw. republiki siostrzane (małe państwa […]