Wszystkie wpisy

Inne Wydarzenia

Najnowsze badania DNA poległych w bitwie pod Grunwaldem pozwolą na rekonstrukcje ich twarzy

Blisko 40 tysięcy kości poległych uczestników bitwy pod Grunwaldem, które odnaleźli archeolodzy w latach 60. i 80. ubiegłego wieku, zostanie poddanych badaniom antropologicznym. Na podstawie czaszek naukowcy wykonają między innymi rekonstrukcje twarzy rycerzy. W tym tygodniu do badań antropologicznych Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie przekazano szczątki osób poległych w bitwie […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze II wojna światowa

Świadectwo terroru komunistycznego na Dolnym Śląsku

Prawie pół wieku funkcjonowania systemu komunistycznego w państwie polskim władze oraz podległy im aparat represji niezwykle krwawo starały się ugruntować nowy ustrój. Wskutek masowego terroru śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Mimo iż pozycja władz komunistycznych początkowo zdawała się nienaruszalna, te robiły wszystko, żeby ukryć swe zbrodnie. W większości miejsc w […]

Kalendarium historyczne

Kalendarium bitwy chocimskiej – 23 września 1621 roku

Kalendarium bitwy chocimskiej – 23 września 1621 roku Dzień dwudziesty drugi W godzinach popołudniowych Turcy zaczęli ostrzeliwać obóz. Odpowiedziała im bateria Lubomirskiego, która podczas wymiany ognia zabiła najlepszego puszkarza Turków. Było to wystarczające aby Osmanie zaprzestali dalszego działania. W obozie polskim, wszyscy dowódcy i ważniejsi ludzie zebrali się przy łożu […]

Kalendarium historyczne

23 września 1939 roku major Henryk Dobrzański ps. „Hubal” sformował pierwszy oddział partyzancki

„Hubal” – W 110. Rezerwowym Pułku Ułanów major Henryk Dobrzański pełnił funkcję zastępcy dowódcy pułku. Pułk działał w składzie Brygady rezerwowej Kawalerii „Wołkowysk” lecz 20 września w rejonie Grodna dowódca pułku podpułkownik Jerzy Dąbrowski postanowił odłączyć się od brygady i skierował się do Puszczy Augustowskiej. Tam postanowiono o ruszeniu na […]

Kalendarium historyczne

23 września 1939 roku miała miejsce bitwa pod Krasnobrodem

bitwa pod Krasnobrodem – Nowogrodzka Brygada Kawalerii miała za zadanie uderzyć na Krasnobród działając po osi Krynice – Suchowola, a po zajęciu miasteczka maszerować w kierunku Majdanu Sopockiego. W straży przedniej szedł 27 Pułk Ułanów, a czoło kolumny stanowił 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Polacy dzięki mgle zaskoczyli nagłym atakiem niemieckich […]

Inne Multimedia Wydarzenia

Wielkie odkrycia geograficzne – przyczyny, główni gracze, nowinki technologiczne – część I

Wielkie odkrycia geograficzne spowodowały, iż pozostająca na obrzeżasz ówczesnego świata, skąpa w surowce Europa stała się w niedługiej przyszłości władcą świata. Utworzyła nowe szlaki handlowe, włączają się też aktywnie w jedwabny szlak. W pierwszej części cyklu opowiadam o przyczynach, głównych gracza i nowinkach technologicznych.