Tag: Warszawa

Oblężenie Gdańska
Kalendarium historyczne

22 lutego 1734 roku rozpoczęło się oblężenie Gdańska

Tego dnia 1734 roku podczas wojny o sukcesję polską rozpoczęło się oblężenie Gdańska Oblężenie Gdańska miało miejsce w trakcie wojny o polską sukcesję. Król Stanisław Leszczyński po kapitulacji Warszawy wycofał się do Gdańska, gdzie oczekiwał posiłków, które miały nadejść z Francji. Niestety Francuzi wysłali jedynie 3 okręty liniowe i 2 […]

konfederacja warszawska
Kalendarium historyczne

16 lutego 1704 roku została zawiązana konfederacja warszawska

Konfederacja warszawska została zawiązana przez przeciwników Augusta II Mocnego, powstała w wyniku przekształcenia konfederacji wielkopolskiej, dwa dni po ogłoszeniu bezkrólewia w Rzeczpospolitej, rozpoczęła rozmowy ze Szwecją o pokój i sojusz. Jej przywódcami byli: prymas Michał Stefan Radziejowski, wojewoda poznański Stanisław Leszczyński, marszałek Piotr Jakub Bronisz, hetman wielki Hieronim Augustyn Lubomirski, […]

Stanisław August Poniatowski
Kalendarium historyczne

12 lutego 1798 roku zmarł ostatni elekcyjny król Polski, Stanisław August Poniatowski

Tego dnia 1798 roku umarł ostatni elekcyjny król Polski, Stanisław August Poniatowski Stanisław August Poniatowski to ostatni elekcyjny król Polski. Zmarł trzy lata po swojej abdykacji w Pałacu Marmurowym w Petersburgu. Po wypiciu zawartości filiżanki zasłabł i stracił przytomność. Gdy ją odzyskał, poprosił do siebie księdza. Potem znów stracił przytomność. […]

Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” po aresztowaniu
Kalendarium historyczne

8 lutego 1951 roku miało miejsce zamordowanie Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Tego dnia 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie, został zamordowany major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” Zamordowanie Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” miało miejsce w lutym 1951 roku. W czerwcu 1948 roku Urząd Bezpieczeństwa rozpracował i rozbił Okręg Wileński AK. W wyniku tych działań 30 czerwca 1948 roku w Osielcu pod Jordanowem mjr. […]

Plan Pabsta
Kalendarium historyczne

6 lutego 1940 roku przedstawiony został tzw. Plan Pabsta

Tego dnia 1940 roku przedstawiony został tzw. Plan Pabsta, który przewidywał 10-krotne zmniejszenie i przebudowę Warszawy Plan Pabsta obok innych projektów był elementem polityki niemieckiej w stosunku do stolicy Polski w latach 1939-1945. Był to plan autorstwa niemieckich architektów Huberta Grossa i Ottona Nurnbergera wykonany pod kierunkiem Friedricha Pabsta, który […]

proces warszawski
Kalendarium historyczne

4 lutego 1339 roku rozpoczął się proces warszawski

Tego dnia 1339 roku w kościele św. Jana Chrzciciela w Warszawie rozpoczął się proces kanoniczny przeciwko zakonowi krzyżackiemu, tzw. proces warszawski Proces warszawski miał niezwykle ważne znaczenie w podkreśleniu praw Polski do ziem zagarniętych przez zakon krzyżacki i przyczynił się w wielkim stopniu do zawarcia pokoju kaliskiego i zakończenia wojny […]