Tag: Warszawa

Inne Wydarzenia

Urzędnicy stołecznego ratusza w Warszawie poszukują raportu w wersji niemieckojęzycznej na temat zniszczeń miasta

Raport w wersji niemieckojęzycznej zawiera informacje dotyczące szkód jakich doznała Warszawa podczas okupacji. Raport w wersji niemieckiej został sporządzony w 2006r., podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Według ówczesnych wyliczeń straty wynoszą blisko 45,3 mld złotych. O odnalezienie raportu wystąpił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Kilkukrotnie otrzymywał od władz ratusza negatywną odpowiedź, dlatego […]

Inne Wydarzenia

Najwyższe władze państwowe angażują się w odbudowę Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla

Odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć proces odbudowywania stolicy; rozpoczynamy inwestycję ponad wszelkimi podziałami, dzięki której Warszawa odzyska swój dawny, a jednocześnie nowy blask – powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się w środę uroczystość przekazania przez prezydenta […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 1947 roku Sejm przyjął ustawę o odbudowie Warszawy

Ustawa stworzyła Naczelną Radę Odbudowy przy prezesie Rady Ministrów. Jej zadania miały polegać na ustalaniu zasad, programów i ogólnych projektów odbudowy stolicy. Miała koordynować prace i czuwać nad ogólnym przebiegiem tych prac, biorąc pod uwagę wnioski i postulaty rady narodowej. Przewodniczącym Naczelnej Rady Odbudowy miał być Prezes Rady Ministrów.   […]

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1983 roku zmarł Miron Białoszewski

Urodził się w 1922 w Warszawie i tam się wychował. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, zdał maturę i studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas Powstania Warszawskiego ukrywał się wśród ludności cywilnej, a po zakończeniu zrywu przebywał w obozach tymczasowych. Wrócił do Warszawy w 1945 roku. Pracował jako dziennikarz […]

Inne Wydarzenia

Ocaleni z holokaustu przypomnieli o bohaterach. Do prezydenta Warszawy trafił wniosek o upamiętnienie dwójki polskich dyplomatów

Ocaleni z holokaustu oraz ich potomkowie wystąpili z wnioskiem do prezydenta Warszawy o upamiętnienie polskich dyplomatów – Aleksandra Ładosia i Konstantego Rokickiego, ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Apel o upamiętnienie dwójki dyplomatów trafił do Rafała Trzaskowskiego w listopadzie tego roku. Pismo w imieniu kilkudziesięciu ocalonych wystosowała Heidi Fishman, […]