Zasady publikacji tekstów

Zasady publikacji tekstów na portalu Historykon.pl

Jeśli chcesz, abyśmy opublikowali Twój tekst na łamach naszego portalu, jesteś zobowiązany do stosowania się do poniższego regulaminu określającego zasady publikacji:

 • przesłanie materiału na adres redakcji jest uznawane za wyrażenie zgody na jego publikację i zastosowanie się do zasad niniejszego regulaminu.
 • Autor tekstu oświadcza, że tekst jest jego autorstwa i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,  poz. 631 z późn. zm.).
 • Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580).
 • Autor nadesłanych treści udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez właściciela portalu „Historykon.pl”. Odstępstwem od tej zasady jest pisemne zastrzeżenia autora innych warunków licencji – w formie skanu pisma, wysłanego na adres e-mail redakcji.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w nadesłanym tekście i tytule wynikających z zasad edytorskich, kultury języka lub czytelności tekstów do Internetu, chyba, że autor zastrzeże brak zgody na jakiekolwiek zmiany.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia materiału bez podania przyczyny.

Co powinien załączyć autor do wysyłanego na adres redakcji tekstu?

 • swoje dane: imię i nazwisko, wykształcenie i inne informacje dotyczącą swojej osoby, które zostaną zamieszczone pod każdym jego artykułem, a także kontakt maillowy, nr telefonu i adres,
 • załączniki: zdjęcia, grafiki, mapy,
 • listę tagów, czyli odpowiednio dobranych do tekstu słów kluczowych, w tym pełne imiona i nazwiska ważniejszych postaci, bitew, miejscowości, określeń wydarzeń.

Jakie elementy powinien zawierać każdy tekst?

Zanim zaczniesz projektować Twój tekst, jasno określ o czym ma być i sprecyzuj główną frazę. W zależności od rodzaju tekstu (artykuł popularnonaukowy, tekst publicystyczny, news, wpis do kalendarium, recenzja), jego forma nieco się różni. Wszystkie teksty natomiast powinny zawierać:

 • Tytuł, który zawiera główną frazę i ma max. 5 wyrazów,
 • Podtytuł, który jest rozwinięciem tytułu, zawiera główną frazę i może być dłuższy niż 5 wyrazów,
 • Lead, który w kilku zdaniach przedstawia o czym jest tekst i zachęca do dalszego czytania, zawiera także frazę główną,
 • Tekst właściwy, czyli treść Twojego tekstu, który jest podzielony na śródtytuły co około 150-250 wyrazów. Śródtytuły powinny jasno mówić o tym, co znajduje się w tekście pod nimi, a w samym tekście kilkukrotnie powinna pojawić się główna fraza,
 • Bibliografię i źródła użyte do napisania tekstu.

W przypadku artykułów popularnonaukowych i dłuższych tekstów, pod leadem powinien się także pojawić spis treści, który składa się ze śródtytułów umieszczonych w tekście. Pod artykułami powinny się także znaleźć przypisy, przekonwertowane w całości na przypisy dolne.

Wytyczne edytorskie – jak powinien wyglądać tekst od strony technicznej?

 • plik tekstowy: zapisz plik w formacie .doc, .docx lub .odt. Nazwą pliku powinien być tytuł tekstu. Na końcu tekstu umieść swoje imię, nazwisko i adres e-mail.
 • bibliografia: powinna być zamieszczona na końcu tekstu. Pozycje muszą być zachowane w porządku alfabetycznym. Poprawny zapis bibliograficzny wygląda tak:

Kowalewski Krzysztof, Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w średniowiecznych  Czechach, Warszawa 2009.

Jeżeli artykuł jest pod redakcją, to:

Kalinowska-Wójcik Barbara, Instrukcja dla pisarza miejskiego Bierunia z 1754 roku. In. Dzieje Biurokracji na ziemiach polskich. Ed. Artur Górak, Dariusz Magier, T.2, Lublin – Siedlce 2009, s. 37-50.

Jeżeli artykuł lub rozdział znajduje się w pracy zbiorowej, to:

Krukowski Jan, Genealogia rodziny Czelo, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, T.5, 1989, s. 281-294.

Jeżeli artykuł został opublikowany w Internecie, to:

Alexander Gale, Petition to Cancel Netflix’s “Queen Cleopatra” Gains Over 60k Signatures, Greek Reporter [dostęp: 20.04.2023].

 • przypisy: wszystkie przypisy powinny być przekonwertowane na przypisy dolne. Stosujemy w nich tę samą zasadę zapisu, co przy bibliografii, a w przypadku powtórzeń stosujemy Ibidem.

Jak powinny wyglądać zdjęcia załączone do tekstu?

 • Nazwa pliku zdjęcia – powinna być krótka i najlepiej zawierać słowo kluczowe, ale przede wszystkim to, co się na tym zdjęciu znajduje (zapisz zdjęcie pod tą nazwą, zamiast nazw takich jak np. fghjkl.jpg),
 • format zdjęcia – zapisz zdjęcia w formacie .jpg, .png lub.gif. Nie umieszczaj zdjęć w tekście, tylko prześlij je osobno w mailu. W tekście zaznacz miejsca, w którym mają się pojawić konkretne zdjęcia.
 • Poniższe elementy umieść najlepiej w osobnym pliku:
 • tytuł zdjęcia – krótki tekst do zdjęcia, adekwatny do tego, co się na nim znajduje. Super jeśli będzie mieć frazę kluczową z wpisu, ale musi być ona wpleciona w opis,
 • tekst alternatywny zdjęcia (jest widoczny po najechaniu na zdjęcie widoczne na stronie) – opisuje dokładnie to, co się znajduje na zdjęciu/może się pokrywać z tytułem, super jeśli ma frazę kluczową, ale lepiej żeby był tekst bez frazy niż brak tekstu w ogóle,
 • podpis do zdjęcia widoczny na stronie – również powinien zawierać frazę kluczową, ale nie na siłę. Ważniejsze jest to, aby podpis był adekwatny do tego, co się na nim znajduje i by powiązać to z tematem wpisu. Musi także zawierać źródło/autora zdjęcia.

Jeśli nie da się bezpośrednio wcisnąć frazy kluczowej głównej, można wpisać jej synonimy. Można także wplatać takie słowa kluczowe, jak historia, starożytność, średniowiecze etc., artykuł historyczny, kalendarium historyczne itd. – ale nie na siłę, albo naturalnie albo wcale.

WAŻNE: wszystkie fotografie muszą pochodzić z domeny publicznej, być Twojego autorstwa lub musisz posiadać zgodę od autora zdjęć na ich publikację na naszym portalu. Nie publikujemy zdjęć, do których nie mamy praw autorskich.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas: [email protected]