Średniowiecze » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: Średniowiecze

Subskypcja RSS

26 lipca 811 roku doszło do bitwy na przełęczy Wyrbica

Od 802 roku Bułgarią rządził wywodzacy się z Protobułgarów panońskich chan Krum Straszny (zwany też Zwycięzcą). W czasie swoich rządów dązył do odzyskania przez Bułgarię dostępu do Morza Egejskiego. W 809 roku udało mu się zdobyć najbardziej wysunięty w głąb Bałkanów bizantysjki garnizon w Sofii. Było to przyczyną przygotowanej przez bizantyjskiego cesarza Nicefora I Genika wyprawy, do której doszło w ... Czytaj więcej »

26 lipca 1400 roku zainaugurowano działalność odnowionej Akademii Krakowskiej

W 1400 roku uniwersytet wznowił swoje nauczanie dzięki osobistym zabiegom królowej Jadwigi Andegaweńskiej na dworze papieskim w Awinionie. W swoim testamencie królowa zapisała krakowskiej uczelni swój majątek osobisty. Klejnoty królowej umożliwiły odnowienie uniwersytetu w pełnym kształcie, z czterema wydziałami typowymi dla średniowiecznych uniwersytetów. Spośród nich najważniejszy był wydział teologiczny, który dla każdego profesora był ukoronowaniem kariery naukowej. Uniwersytet Jagielloński był ... Czytaj więcej »

25 lipca 1434 roku Władysław Jagiellończyk, zwany też Warneńczykiem, został koronowany w wawelskiej katedrze na króla Polski

Po śmierci Władysława Jagiełły dla wszystkich było jasne, że tron po zmarłym obejmie jeden z jego dwóch synów, nie ulegało też wątpliwości, że wybór padnie na starszego, Władysława. Jednak wszystkie inne sprawy z tym związane budziły już kontrowersje i prowadziły do różnicy zdań. Królewicz liczył sobie wtedy dziesięć lat, a przywilej jedlneński przewidywał koronację dopiero po jego dojściu do lat ... Czytaj więcej »

22 lipca 1099 roku jeden z przywódców I wyprawy krzyżowej, Gotfryd z Bouillon mianuje się Obrońcą Grobu Świętego

22 lipca 1099 roku, jeden z przywódców I wyprawy krzyżowej, Gotfryd z Bouillon mianuje się Obrońcą Grobu Świętego. Nastąpiło to równo tydzień po zdobyciu miasta przez krzyżowców. W listopadzie 1095 roku, papież Urban II wezwał do odbicia Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. Jednym z pierwszych, którzy odpowiedzieli na jego apel, był właśnie Gotfryd, który aby mieć pieniądze na wyprawę, zastawił ... Czytaj więcej »

22 lipca 1298 roku miała miejsce bitwa pod Falkirk

W rok po zwycięstwie Szkotów pod dowództwem Williama Wallace’a pod Stirling nad Anglikami, szkoccy możni uhonorowali go tytułem Strażnika Królestwa Szkocji. Rozpoczął też zbieranie nowej armii, co przychodziło mu z trudem, gdyż szkoccy panowie, nie chcieli walczyć pod rozkazami człowieka „z gminu”. Ponadto, panowie szkoccy, zaczęli dążyć do pokojowego rozwiązania problemu poprzez pertraktacje z angielskim monarchą. 20 lipca szkocka armia ... Czytaj więcej »

22 lipca 1018 roku doszło do bitwy pod Wołyniem, zwanej też bitwą nad Bugiem

W 1018 roku Bolesław Chrobry wyruszył z wyprawą wojenną na Ruś, przeciwko Jarosławowi Mądremu. Celem wyprawy było zrzucenie z książęcego tronu Jarosława i osadzenie na nim, wygnanego z Rusi brata Jarosława, a zięcia Bolesława Chrobrego – Śwętopełka. Pod sztandarami Chrobrego poza polskimi wojskami, szły również przybyłe z Rzeszy i Węgier posiłki oraz oddziały ruskie wierne Świętopełkowi. Wrogie armie spotkały się ... Czytaj więcej »

19 lipca 1195 roku miała miejsce bitwa pod Alarcos

19 lipca 1195 roku miała miejsce bitwa pod Alarcos , pomiędzy wojskami króla kastylijskiego Alfonsa VIII a armią kalifa Jakuba al-Mansura z dynastii Almohadów, zakończona wielką klęską chrześcijan. Almohadzi byli dynastią marokańską, pochodzenia berberyjskiego. Mimo ich panowania zarówno w Maghrebie jak i muzułmańskiej części półwyspu iberyjskiego, tak jak wcześniej Almorawidom, nie udało mi się powstrzymać narastającej ofensywy państw chrześcijańskich na ... Czytaj więcej »

15 lipca 1410 roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem

15 lipca 1410 rozegrała się bitwa pod Grunwaldem, stoczona w ramach wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim. Jest zaliczana do jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Zakon wypowiedział Władysławowi Jagielle wojnę w sierpniu 1409 roku, kiedy ten poparł księcia Witolda w jego konflikcie z Krzyżakami o Żmudź. Podłoża wybuchu wojny należy jednak upatrywać wcześniej. W 1402 roku Zakon nabył Nową Marchię, ... Czytaj więcej »

24 czerwca 1340 roku podczas wojny stuletniej miała miejsce bitwa pod Sluys

Było to pierwsze starcie morskie pomiędzy okrętami francuskimi, a angielskimi. Flota angielska (ok 250 okrętów) dowodzona przez króla Anglii Edwarda III zwyciężyła Francuzów, niemal całkowicie niszcząc ich flotyllę (ok 190 okrętów). Czytaj więcej »

23 czerwca 1264 roku miała miejsce bitwa pod Brańskiem

W odwecie za najazdy Jaćwingów na Małopolskę, książę krakowski Bolesław Wstydliwy zebrał rycerstwo i ruszył na ich ziemie. Armia książęca dotarła do Brańska, gdzie stoczyła krwawą bitwę z wojskami najeźdźców pod dowództwem Komata. Lepsze w boju okazało się rycerstwo Bolesława, które rozbiło i zadało ogromne straty Jaćwingom, a na polu bitwy śmierć odnalazł Komat.Grafika przedstawia rycerstwo polskie z lat 1228-1333 Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry