Tag: Średniowiecze

Książki Recenzje

Narodziny Imperium ꘡ Recenzja

C. Iggulden, Zdobywca Tom 1. Narodziny Imperium Czy ktoś z Was napotkał kiedyś dobrą powieść historyczną o Mongołach w średniowieczu? Jeśli tak to na polski nie została przetłumaczona lub dotyczy tylko tego niewielkiego fragmentu ich historii, kiedy najechali oni na Polskę rozbitą dzielnicowo. Powieśi o losach jednego z największych imperiów […]

Kalendarium historyczne

25 czerwca 1183 roku został zawarty pokój w Konstancji

Pokój w Konstancji zawarto między cesarzem rzymskim Fryderykiem I Barbarossą a Ligą Lombardzką. Kończył on trwającą od 1167 roku wojnę. Miał on na celu zastąpienie Traktatu Weneckiego z 1177 roku, który miał obowiązywać przez 6 lat. W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem tego porozumienia zdecydowano się na zawarcie nowego pokoju. […]

Kalendarium historyczne

23 czerwca 1264 roku miała miejsce bitwa pod Brańskiem

W odwecie za najazdy Jaćwingów na Małopolskę, książę krakowski Bolesław Wstydliwy zebrał rycerstwo i ruszył na ich ziemie. Armia książęca dotarła do Brańska, gdzie stoczyła krwawą bitwę z wojskami najeźdźców pod dowództwem Komata. Lepsze w boju okazało się rycerstwo Bolesława, które rozbiło i zadało ogromne straty Jaćwingom, a na polu bitwy […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1002 roku urodził się papież Leon IX

Jego pontyfikat był bardzo krótki i trwał zaledwie 5 lat (1049-1054). Leonowi IX zawdzięcza się początek odnowy Kościoła oparty na zasadach reformy kluniackiej. Zwalczał symonię oraz nikolaizm. Otwarcie potępiał poglądy, że przemiana chleba i wino w ciało i krew Chrystusa jest jedynie symbolem. Od 1053 roku bronił Państwa Kościelnego przed […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1540 roku doszło do pożaru w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Na miejscu dzisiejszej Archikatedry początkowo stała świątynia, czeska, z apsydą, na planie krzyża łacińskiego. Po roku 1000 ówczesny władca Bolesław Chrobry ufundował kościół przedromański, który przetrwał jedynie do ok. 1039 roku, kiedy nastąpił najazd Brzetysława na Polskę. Odbudowa po najeździe rozpoczęta została za panowania Kazimierza Odnowiciela. Rozbudowa świątyni w stylu […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1155 roku odbyła się koronacja cesarska Fryderyka I Barbarossy

Fryderyk I Barbarossa wywodził się z dynastii Hohenstaufów. Od 1147 nosił tytuł księcia Szwabii, a w 1152 roku został wybrany królem Niemiec. W 1153 r. został zawarty traktat w Konstancy między papiestwem a cesarstwem. Na jego mocy nawiązano wspólne stosunki skierowane przeciw Normanom, papież zobowiązał się do koronacji cesarskiej w […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1434 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe króla Władysława Jagiełły

Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434 roku. Był jednym z największych polskich królów, założycielem dynastii jagiellońskiej, zwycięzcą spod Grunwaldu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 dni po śmierci władcy. Mszę pogrzebową w katedrze wawelskiej celebrował arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec. Wokół trumny króla zebrali się m.in. jego dwaj synowie oraz żona Zofia. […]