Tag: Średniowiecze

bitwa nad Guadalete
Kalendarium historyczne

19 lipca 711 roku rozegrała się bitwa nad Guadalete

Tego dnia 711 roku odbyła się bitwa nad Guadalete między siłami Wizygotów a arabskimi najeźdźcami z południa, zakończona wielkim zwycięstwem Arabów Bitwa nad Guadalete została stoczona 19 lipca 711 roku w pobliżu Jerez de la Frontera w dzisiejszej Hiszpanii. Wojskami Wizygotów dowodzić miał tamtejszy król Ruderyk, zaś nad siłami arabskimi […]

Kalendarium historyczne

19 lipca 1195 roku miała miejsce bitwa pod Alarcos

Tego dnia 1195 roku miała miejsce bitwa pod Alarcos Bitwa pod Alarcos, pomiędzy wojskami króla kastylijskiego Alfonsa VIII a armią kalifa Jakuba al-Mansura z dynastii Almohadów, zakończona wielką klęską chrześcijan. Almohadzi byli dynastią marokańską, pochodzenia berberyjskiego. Mimo ich panowania zarówno w Maghrebie jak i muzułmańskiej części półwyspu iberyjskiego, tak jak […]

Kalendarium historyczne

15 czerwca 1215 roku została wydana Wielka Karta Swobód

Tego dnia 1215 roku Jan bez Ziemi wydał Wielką Kartę Swobód Wielka Karta Swobód to dokument został wydany przez króla Anglii w reakcji na wystąpienia przeciwko niemu oraz ucisk feudalny. Ograniczał władzę monarszą oraz nadawał pewne przywileje duchowieństwu i baronom. Przyznawał uprawnienia Radzę Królewskiej, która zyskała wpływ na króla. Ponadto […]

Kalendarium historyczne

24 kwietnia 858 roku Mikołaj I Wielki został wybrany na następcę św. Piotra

Tego dnia 858 roku Mikołaj I Wielki został wybrany na następcę św. Piotra Mikołaj I przyszedł na świat w rodzinie rzymskiego urzędnika miejskiego około 820 roku. Swoją karierę w Kościele Katolickim rozpoczął jeszcze za pontyfikatu Sergiusza II (subdiakon). Diakonem został za czasów papieża Leona IV, zaś następnie został doradcą Benedykta […]

Robert I de Bruce, koronacja przez hrabinę Buchan
Kalendarium historyczne

25 marca 1306 roku Robert I Bruce został królem Szkocji

Tego dnia 1306 roku w Niedzielę Palmową Robert de Bruce został koronowany na króla Szkocji Robert I Bruce został królem Szkocji w 1306 roku. Panowanie Roberta niemal w całości przebiegało podczas I szkockiej wojny o niepodległość, w której sam król miał spore zasługi. Mimo początkowych trudności, udało mu się wyprzeć […]

Jakub Świnka
Kalendarium historyczne

4 marca 1314 zmarł Jakub Świnka  

Tego dnia 1314 zmarł arcybiskup Jakub Świnka Jakub Świnka był arcybiskupem gnieźnieńskim żyjącym w czasie rozbicia dzielnicowego. Słynie ze swojej szeroko zakrojonej działalności politycznej, dążył do zjednoczenia państwa. To on koronował na króla Polski Przemysła II. W skrócie: Jakub Świnka – pochodzenie i kariera Niewiele wiadomo o wczesnym życiu Jakuba […]