Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Portal „Historykon” przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Wydawca Portalu „Historykon” nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez „Historykon” dane osobowe użytkowników Portalu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

4. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez wydawcę „Historykona” wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez Portal i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Portalu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach Polityki, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Polityki oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Polityka.

5. Historykon gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Portal. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Portalem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Portalu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Historykon używa tzw.”cookies” czyli plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu. Mechanizm „cookies” stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam i usprawniania funkcjonowania Portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki”cookies” lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej.
Wydawca zastrzega sobie zmiany prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

PartnerzyPrzewiń do góry