Tag: polska

Plebiscyt na Górnym Śląsku
Kalendarium historyczne

20 marca 1921 roku miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku

Tego dnia 1921 roku odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku W marcu 1921 roku odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku. Głosowanie miało zdecydować o przynależności tych ziem do II Rzeczpospolitej. Wybory zarządzone były zgodnie z postanowieniami konferencji wersalskiej, a poprzedzone były dwoma powstaniami śląskimi. \Krótka historia Górnego Śląska Historia przynależności […]

przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy
Kalendarium historyczne

18 marca 1596 roku miało miejsce przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy

Tego dnia 1596 roku król Polski Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu swojego dworu z Krakowa do Warszawy Przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy w 1596 roku nie było oficjalne. Stolicą nadal był Kraków, tam dokonywano koronacji i pochówków władców, a Warszawa otrzymało miano „Miasto Rezydencjonalne Jego Królewskiej […]

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - opaska AK
Kalendarium historyczne

15 marca 1990 powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Tego dnia 1990 w Warszawie powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) powstał z potrzeby upamiętnienia i propagowania działań oraz osiągnięć żołnierzy Armii Krajowej. Organizacja ta powstała w 1989 roku, co miało miejsce w trakcie uroczystości z okazji 45. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, a oficjalnie […]

Jan Ludwik Popławski
Kalendarium historyczne

12 marca 1908 roku zmarł Jan Ludwik Popławski „Wiatr”

Tego dnia 1908 roku w Warszawie zmarł Jan Ludwik Popławski Jan Ludwik Popławski, polski publicysta, polityk i jeden z głównych twórców ideologii narodowo-demokratycznej. Występował pod pseudonimem „Wiatr”. Od 1874 roku student na Uniwersytecie Warszawskim oraz członek patriotycznej organizacji politycznej – Konfederacja Narodu Polskiego. W 1878 roku aresztowany przez władze carskie, […]

Wincenty Kadłubek
Kalendarium historyczne

8 marca 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty Kadłubek

Tego dnia 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty Kadłubek Wincenty Kadłubek urodzony po 1150 lub ok. 1160 roku autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. Kronika polska, które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne […]

Niemiecko-polska wojna celna
Kalendarium historyczne

8 marca 1934 roku zakończyła się niemiecko-polska wojna celna

Tego dnia 1934 roku dobiegła końca rozpoczęta w 1925 roku niemiecko-polska wojna celna Niemiecko-polska wojna celna dobiegła końca po prawie dekadzie. Unormowanie stosunków gospodarczych pomiędzy oboma państwami było efektem ocieplenia wzajemnych stosunków i zostało wyrażone podpisaniem w styczniu 1934 roku polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy.  W początkowych latach II RP […]

Józef Mierzyński
Kalendarium historyczne

6 marca 1942 roku Józef Mierzyński zastrzelił w obronie własnej dwóch gestapowców

Tego dnia 1942 roku żołnierz Armii Krajowej Józef Mierzyński zastrzelił w Zgierzu w obronie własnej dwóch gestapowców Józef Mierzyński zastrzelił w Zgierzu w obronie własnej dwóch gestapowców. W odwecie 20 marca Niemcy rozstrzelali w mieście stu Polaków przywiezionych z łódzkich więzień. Mimo, że naziści znali sprawcę to zastosowali odpowiedzialność zbiorową […]