Tag: Aleksander Dobry

Aleksander Dobry
Kalendarium historyczne

1 sierpnia 1404 roku Aleksander Dobry złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle

Tego dnia 1404 roku Hospodar Mołdawii Aleksander Dobry, złożył w Kamieńcu Podolskim hołd lenny królowi Władysławowi II Jagielle Aleksander Dobry pragnął bronić kraju przed silniejszymi armiami. W trosce o swój kraj, musiał zawiązać sojusze. Złożył hołd królowi polskiemu, Władysławowi Jagielle, w Kamieńcu Podolskim w 1404 roku. Warto dodać, że do […]

Zamek Chocim
Kalendarium historyczne

29 czerwca 1456 roku Piotr III Aron złożył hołd lenny królowi Polski Kazimierzowi IV Jagiellończykowi

Tego dnia 1456 roku hospodar Mołdawii Piotr III Aron złożył hołd lenny królowi Polski Kazimierzowi IV Jagiellończykowi Piotr III Aron będąc nieślubnym dzieckiem Aleksandra Dobrego włączył się po śmierci ojca w walkę o tron po nim. Podczas tych walk pokonał i pozbawił życia swojego brata Bogdana II a Stefan i […]