Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Kalendarium historyczne

Subskypcja RSS<

23 lutego 1884 roku urodził się Kazimierz Funk

Był słynnym polskim biochemikiem. Odkrył i wyodrębnił witaminę B1. Jest również autorem terminu witamina, która wprowadziła w 1912 roku (łac. vita – życie, amina – związek chemiczny zawierający grupę aminową). Zmarł 19 stycznia 1967 w Nowym Jorku Czytaj więcej »

23 lutego 1797 roku miała miejsce nieudana próba inwazji wojsk francuskich na Wielką Brytanię

Po nieudanej inwazji Irlandii przez armie gen. Hoche, postanowiono zaatakować wybrzeże Walii. Desant wylądował na wybrzeżu walijskim w okolicy Fishguard. Wojsko płk. Tate liczyło około 1800 żołnierzy i oficerów. Ich zadaniem było spalenie pobliskiego portu w Bristolu. Najeźdźcy niemal natychmiast zostali otoczeni przez milicje i bez walki skapitulowali. Mimo, iż inwazja była nieudana, spowodowała ona panikę na londyńskiej giełdzie Czytaj więcej »

23 lutego 1836 roku rozpoczęła się bitwa o Alamo

Bitwa była kluczowym wydarzeniem powstania w Teksasie przeciwko Meksykowi. Po 13 dniowym oblężeniu misji Alamo, meksykanie zrobili wyłom i przystąpili do szturmu. W krwawej bitwie polegli wszyscy teksańscy obrońcy, jednak ich śmierć nie poszła na marne. Dzięki temu pochód sił meksykańskich pod wodzą gen. Santa Anny został powstrzymany, co pozwoliło Samuelowi Houstonowi na zebranie wojsk i przeprowadzenie udanego kontruderzenia w ... Czytaj więcej »

23 lutego 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy

Wojska polskie księcia Leszka Czarnego pobiły wojska tatarsko-ruskie dowodzone przez księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. „Wojsko Leszka Czarnego w cudowny sposób zwycięża księcia Rusi Lwa, który z wielkimi siłami wtargnął do Królestwa Polskiego, ściga go aż do Lwowa, pustosząc Ruś i wraca do domu z ogromnymi łupami.” Jan Długosz Czytaj więcej »

22 lutego 1947 roku sejm RP uchwalił amnestię skierowaną do żołnierzy i działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego

Amnestia została uchwalona z okazji wejścia w życie małej konstytucji. Faktycznym celem amnestii była likwidacja zorganizowanego oporu przeciwników nowej władzy. Obietnic amnestyjnych nie dotrzymano. Zebrana w toku przesłuchań wiedza posłużyła do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcie do osób nadal prowadzących walkę. Była to już druga amnestia w powojennej Polsce (pierwsza trwała od 22 lipca – 15 października 1945 r.). ... Czytaj więcej »

22 lutego 1734 roku podczas wojny o sukcesję polską rozpoczęło się oblężenie Gdańska

Król Stanisław Leszczyński po kapitulacji Warszawy wycofał się do Gdańska, gdzie oczekiwał posiłków, które miały nadejść z Francji. Niestety Francuzi wysłali jedynie 3 okręty liniowe i 2 fregaty pod dowództwem marszałka de La Motte.Król oczekując posiłków został okrążany przez wojska rosyjskie, które przystąpiły do oblężenia. Czytaj więcej »

22 lutego 1947 roku w Nowym Targu, zmarł w wyniku postrzału mjr. Józef Kuraś ps. „Ogień”

We wrześniu 1939 roku walczył w szeregach 1 pułku Strzelców Podhalańskich. Podczas okupacji kontynuował walkę w Służbie Zwycięstwu Polski, potem w Konfederacji Tatrzańskiej i Batalionach Chłopskich. W 1943 r. Niemcy zastrzelili jego żonę, synka i ojca, później podpalili dom. Od tego czasu używał pseudonimu „Ogień”. Po zajęciu Podhala przez Armię Czerwoną, rozpoczął na polecenie Stronnictwa Ludowego tworzenie lokalnych struktur aparatu ... Czytaj więcej »

21 lutego 1943 roku rozpoczęła się niemiecka ofensywa pod Charkowem

Po klęsce Niemców pod Stalingradem Sowieci rozpoczęli zmasowaną ofensywę na całym froncie wschodnim. Na południowym odcinku frontu niemieckie armie zmuszone zostały do wycofania się w głąb Ukrainy pod naporem Sowietów. Armia Czerwona odzyskała inicjatywę strategiczną i 19 lutego sowieckie czołówki znajdowały się już 48 kilometrów od kwatery głównej Mansteina w Zaporożu, którą w tym czasie wizytował Adolf Hitler. W tym ... Czytaj więcej »

21 lutego 1824 roku zmarł ks. Eugeniusz de Beauharnais

Był synem Józefiny, pierwszej żony Napoleona Bonaparte. Po ich ślubie przyszły cesarz wziął go pod swój bok i mianował adiutantem. Eugeniusz de Beauharnais brał udział we wszystkich kampaniach wojen napoleońskich. W 1804r. przyznano mu tytuł francuskiego księcia krwi, a w następnym roku również wicekróla Włoch. Od 1806r. był także księciem Wenecji. Następnie wicekrólestwo we Włoszech odebrano mu w zamian za ... Czytaj więcej »

21 lutego 1946 roku utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO)

ORMO to paramilitarna organizacja ochotnicza i społeczna, która wspierała Milicje Obywatelską. Maksymalnie liczyła ok. 400tys. ludzi, których w większości rekrutowano spośród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) ale też ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), Stronnictwa Demokratycznego (SD) i bezpartyjnych.Organizacja została rozwiązana przez sejm w 1989 roku.      Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry