Tag: oświata w Polsce

Artykuły historyczne Inne Slider

Ministerstwo Edukacji Narodowej – zarys historii

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, jakie zaobserwować można w Polsce, a które to związane są ze zbliżającą się wielkimi krokami gruntowną reformą oświaty, warto przypomnieć sobie, czym zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jakie były jego początki. Pierwszym centralnym urzędem państwowym w Polsce zajmującym się sprawami oświaty i wychowania była […]

Dzieje najnowsze Slider

Kształtowanie się systemu oświaty w Polsce w latach 1944–1948

  Polska oświata w latach okupacji niemieckiej i radzieckiej zaznała wpływu wielu czynników, z których większość negatywnie określiło jej powojenny stan. Dlatego też warto zastanowić się nad początkami organizowania się szkolnictwa różnych szczebli w naszym kraju oraz prześledzić kolejne etapy tego procesu. Po wyzwoleniu części ziem, gdy nie wiadomo było, […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Szkolnictwo ogólnokształcące w Polsce w latach 1948 – 1961

Polityka oświatowa Polski Ludowej, którą datuje się od lipca 1944 roku, kształtowała się w toku walki o socjalistyczny charakter państwa polskiego. Do czynników, jakie wpłynęły na ustalenie jej zasadniczych kierunków rozwoju zaliczamy ideologię społeczną, poziom gospodarki, stosunki demograficzne oraz uzyskanie nowych granic państwowych. O ile pierwsze powojenne lata były niezwykle […]