Tag: żołnierze wyklęci

Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy
Książki Recenzje

Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956 | Recenzja

Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne. Zdania na temat partyzantów wojennych i powojennych od dawna były i nadal są podzielone. Działania takie jak wznoszenie muzeów i pomników ku pamięci Żołnierzom Wyklętym, czy ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca, gloryfikują polskie podziemie po II wojnie światowej. […]