Tag: polowania

Paleolityczna broń dalekiego zasięgu
Inne Wydarzenia

Paleolityczna broń dalekiego zasięgu jest starsza, niż sądzono

Znaleziona w Belgii paleolityczna broń dalekiego zasięgu była używana już 31 000 lat temu Dzięki badaniom archeologicznym w Maisières-Canal została badacze udowodnili, że paleolityczna broń dalekiego zasięgu była używana już 31 000 lat temu. Dawni mieszkańcy znad rzeki Haine w dzisiejszej południowej Belgii, używali długodystansowej broni – miotaczy oszczepów do polowania na […]

Inne Wydarzenia

Już ok. 11,5 tysiąca lat temu psy pomagały w polowaniach!

Na terenie dzisiejszej północno – wschodniej Jordanii zbadano kości zwierzęce, w tym wypadku kości psów. Analizy dowiodły, że te zwierzęta nie tylko były pupilami ludzi, ale także pomagały naszym przodkom w polowaniach. Do niezwykłego odkrycia doszło na terenie Jordanii. Archeolodzy przebadali szczątki psów i doszli do wniosku, że te zwierzęta […]