Tag: ZSRR

Wojna Zimowa (Talvisota)
Kalendarium historyczne

13 marca 1940 roku zakończyła się sowiecko-fińska wojna zimowa (Talvisota)

Tego dnia 1940 roku zakończyła się sowiecko-fińska wojna zimowa (Talvisota) Wojna Zimowa (Talvisota) to radziecka kampania wojskowa przeciwko Finlandii od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940. W tym konflikcie około 70 000 Finów zostało rannych lub zabitych. Przebieg wojny ujawnił jednak słabości Armii Czerwonej, które z jednej strony doprowadziły […]

Józef Stalin
Kalendarium historyczne

5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin (właść. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili)

Tego dnia 1953 roku zmarł Józef Stalin (właść. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili) Józef Stalin, sekretarz Generalny WKP(b) i KPZR, Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych (premier) ZSRS, faktycznie dyktator Związku Sowieckiego posiadający nieograniczoną władzę. Zgodnie z oficjalnym komunikatem podanym przez agencję TASS dyktator zmarł 5 marca 1953 roku, w Kuncewie o godzinie 21:50. […]

Decyzja o wymordowaniu 25 tysięcy polskich jeńców
Kalendarium historyczne

5 marca 1940 roku podjęto decyzję o wymordowaniu polskich jeńców, ok. 25 000

Tego dnia 1940 roku Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii zapadła decyzja o wymordowaniu ok. 25 000 polskich jeńców wojennych Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców dotyczyła polskich jeńców, którzy przebywali w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więźniów przetrzymywanych na wschodnich terenach przedwojennej Polski. Egzekucji ofiar uznawanych za […]

proces dwudziestu jeden
Aktualności Kalendarium historyczne

2 marca 1938 roku rozpoczął się III proces moskiewski

Tego dnia 1938 roku w Moskwie rozpoczął się proces dwudziestu jeden (III proces moskiewski) III proces moskiewski odbył się w ramach stalinowskiej wielkiej czystki zorganizowany przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS przeciwko dawnym przywódcom bolszewickim. Był to ostatni z tzw. procesów moskiewskich.  Zajrzyj też tu: Filary terroru. Budowa autorytetu władzy centralnej w […]

Michaił Gorbaczow
Kalendarium historyczne

2 marca 1931 roku urodził się Michaił Gorbaczow

Tego dnia 1931 roku urodził się Michaił Gorbaczow Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca Związku Sowieckiego i zarazem jedyny prezydent tego kraju. Gorbaczow był dwukrotnie (1987 1989) Człowiekiem Roku wg magazynu „Time”. Został także wyróżniony pokojową nagrodą Nobla w 1990 roku. Urodził się w roku 1931 we wsi Priwolnoje w Kraju Stawropolskim, […]

konferencja jałtańska
Kalendarium historyczne

11 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska

Tego dnia 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska Konferencja jałtańska to spotkanie przywódców koalicji antyniemieckiej. Tak zwanej wielkiej trójki w której skład wchodzili Józef Stalin (ZSRR), Winston Churchill (Wielka Brytania) oraz Franklin Delano Roosevelt (USA). Konferencja odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące […]

masowe deportacje ludności polskiej
Kalendarium historyczne

10 lutego 1940 roku sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej

Tego dnia 1940 roku z terenów zajętych po 17 września 1939 roku sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej Masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 roku to ponad 200 000 osób wywiezionych do obozów (łagrów), położonych w Starobielsku (Ukraina), na Syberii oraz w Kazachstanie. Deportacja objęła […]